Kép

SZTFH_41 Játékosvédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatás

A játékkaszinó üzemeltetők, kártyaterem üzemeltetők és a sorsolásos játékok, illetve távszerencsejátéknak nem minősülő fogadás szervezésére engedéllyel rendelkező gazdasági társaságok részére.

Az Szjtv. 1.§-ának (5a) bekezdése értelmében a szerencsejáték-szervező a törvény hatálya alá tartozó tevékenysége során a felelős játékszervezés elvének megfelelően köteles eljárni.

A játékkaszinót, valamint a kártyatermet üzemeltető szerencsejáték szervező a felelős játékszervezésről részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) kormányrendelet 9.§-ának (3) bekezdése alapján a szerencsejáték szervezése során, választása szerint, a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig, vagy a havonkénti adatszolgáltatásnál gyakoribb, egyéb adatszolgáltatási kötelezettségével egyidejűleg a szerencsejáték-felügyeleti hatóság részére elektronikus úton adatot szolgáltat a Kormányrendelet 6-8. §-a szerinti ellenőrzések, valamint az ellenőrzések alapján a nyilvántartásba vétel megtagadásának, játéklehetőség biztosítása mellőzésének és a nyilvántartásból való törlések számáról.

BENYÚJTÁS MÓDJA

Személyesen Nem lehetséges!
Elektronikus úton Kizárólag Cégkapun keresztül
Postai úton Nem lehetséges!

RÉSZLETEK

  • Űrlap azonosítója
SZTFH_41
  • Űrlap verziója
1.2
  • Űrlap publikálva
2022.01.01.
  • Igazgatási-szolgáltatási díj-köteles?
NEM
  • Kitöltési útmutató verziója
1.2
  • Kitöltési útmutató publikálása
2022.01.01.