Kép

SZTFH_38 Kérelem távszerencsejáték / online kaszinó szervezésére / játékterv módosításának / játékterv ideiglenes eltérésének a jóváhagyására

Távszerencsejáték / online kaszinójáték szervezésére jogosult társaságok részére.

Az Szjtv. 3. § (1a) bekezdése alapján a távszerencsejáték szervezését

  1. a lóversenyfogadás kivételével kizárólag a 100%-ban a magyar állam tulajdonában álló Szerencsejáték Zrt.,
  2. lóversenyfogadás esetén kizárólag a 100%-ban a magyar állam tulajdonában álló Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. végezheti.

Az Szjtv. 3. § (1b) bekezdése alapján online kaszinójáték szervezésére kizárólag a Magyarország területén található játékkaszinó üzemeltetésére szóló koncesszió jogosultja jogosult, amely az online kaszinójáték szervezését a kaszinójáték szervezésére létrehozott koncessziós társaság útján végezheti.

Az Szjtv. 29/F. § (1) bekezdése, illetve a 29/U. §-a szerint a távszerencsejáték / online kaszinójáték szervezés engedélyezése iránti kérelmet a gazdálkodó szervezet a szerencsejáték felügyeleti hatóság által rendszeresített formanyomtatványon terjesztheti elő a szerencsejáték felügyeleti hatósághoz.

BENYÚJTÁS MÓDJA

Személyesen A nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, az aláírási címpéldánynak, illetve az aláírás mintának megfelelően aláírva, az SZF ügyfélszolgálati pontján, ügyfélfogadási időben benyújtva
Elektronikus úton A kérelmező gazdálkodó szervezet Cégkapuján keresztül az SZF Hivatali kapujára beküldött E-papír előterjesztésével, annak mellékleteként
Postai úton A nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, az aláírási címpéldánynak, illetve az aláírás mintának megfelelően aláírva, az SZF székhelyére címezve

RÉSZLETEK

  • Nyomtatvány azonosítója
SZTFH_38
  • Nyomtatvány verziója
1.2
  • Nyomtatvány publikálva
2022.01.01.
  • Igazgatási-szolgáltatási díj-köteles?
IGEN
  • Kitöltési útmutató verziója
1.2
  • Kitöltési útmutató publikálása
2022.01.01.