Kép

SZTFH_35 Nyilatkozat felügyeleti díj megfizetéséről ajándéksorsolást szervező, illetve játékautomatát üzemeltetők részére; Kérelem a nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítására; Kérelem a felügyeleti díj túlfizetése esetén a túlfizetés rendezésére

Az Szjtv. 36/C.§ (1) bekezdése értelmében a szerencsejáték-felügyeleti hatóság felügyeleti tevékenységéért az ajándéksorsolást szervező és a játékautomata üzemeltető szerencsejáték felügyeleti díj fizetésére kötelezett, az Szjtv. 36/D. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, a kötelezettség teljesítésével összefüggő nyilatkozatait a kötelezett az SZF által rendszeresített formanyomtatványnak (SZF_35 jelű űrlapnak) a felhasználásával köteles előterjeszteni

BENYÚJTÁS MÓDJA

Személyesen A Szerencsejáték Felügyelet bármelyik ügyfélszolgálati irodáján kitöltve, kinyomtatva, az aláírási címpéldánynak, illetve az aláírás mintának megfelelően aláírva
Elektronikus úton Cégkapun / Ügyfélkapun keresztül
Postai úton A Szerencsejáték Felügyelet postafiók címére, kitöltve, kinyomtatva, az aláírási címpéldánynak, illetve az aláírás mintának megfelelően aláírva

RÉSZLETEK

  • Űrlap azonosítója
SZTFH_35
  • Űrlap verziója
1.2
  • Űrlap publikálva
2022.01.01.
  • Igazgatási-szolgáltatási díj-köteles?
NEM
  • Kitöltési útmutató verziója
1.2
  • Kitöltési útmutató publikálása
2022.01.01.