Kép

SZTFH_27 Kérelem kártyaterem üzemeltetésére

A Szjtv. 29./B §-a értelmében kártyateremben kártyajátékot kizárólag e célból alapított, legalább 25 millió alap- vagy törzstőkével rendelkező gazdasági társaság szervezhet. A kártyaterem üzemeltetésének engedélyezésére irányuló eljárást a Szerencsejáték Felügyelet folytatja le a kérelmező által előterjesztett SZF_27 jelű nyomtatványban és az ahhoz csatolt mellékletekben foglaltak alapján.

A kérelmet kártyatermenként szükséges előterjeszteni az Szjtv. 7/B. § (1) bekezdése értelmében.

BENYÚJTÁS MÓDJA

Személyesen A nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, az aláírási címpéldánynak, illetve az aláírás mintának megfelelően aláírva, az SZF ügyfélszolgálati pontján, ügyfélfogadási időben benyújtva
Elektronikus úton A kérelmező gazdálkodó szervezet Cégkapuján keresztül az SZF Hivatali kapujára beküldött E-papír előterjesztésével, annak mellékleteként
Postai úton A nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, az aláírási címpéldánynak, illetve az aláírás mintának megfelelően aláírva, az SZF székhelyére címezve

RÉSZLETEK

  • Nyomtatvány azonosítója
SZTFH_27
  • Nyomtatvány verziója
1.3
  • Nyomtatvány publikálva
2022.01.01.
  • Igazgatási-szolgáltatási díj-köteles?
NEM
  • Kitöltési útmutató verziója
1.2
  • Kitöltési útmutató publikálása
2022.01.01.