Kép

SZTFH_24 Kérelem szerencsejáték szervezésével kapcsolatos díj és bírság bevételi számlára megfizetett összeg visszautalása iránt

Ezt a nyomtatványt kell kitölteni azoknak az Szjtv. alá hatálya alá tartozó tevékenységet folytató szerencsejáték szervezőknek és egyéb személyeknek, szervezeteknek, amelyek, illetőleg akik visszatérítési igényt kívánnak érvényesíteni igazgatási szolgáltatási díj és/vagy bírság jogcímen történt túlfizetésre, avagy téves befizetésre hivatkozással.

BENYÚJTÁS MÓDJA

Személyesen A nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, az aláírási címpéldánynak, illetve az aláírás mintának megfelelően aláírva, az SZF ügyfélszolgálati pontján, ügyfélfogadási időben benyújtva
Elektronikus úton Az ügyfél Ügyfélkapuján, gazdálkodó szervezet ügyfeleink (az egyéni vállalkozókat kivéve) a Cégkapun keresztül a Szerencsejáték Felügyelet Hivatali kapujára beküldött E-papír előterjesztésével,annak mellékleteként
Postai úton A nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, az aláírási címpéldánynak, illetve az aláírás mintának megfelelően aláírva, a kiválasztott ügyfélszolgálati ponthoz címezve

RÉSZLETEK

  • Nyomtatvány azonosítója
SZTFH_24
  • Nyomtatvány verziója
1.3
  • Nyomtatvány publikálva
2022.01.01.
  • Igazgatási-szolgáltatási díj-köteles?
NEM
  • Kitöltési útmutató verziója
1.2
  • Kitöltési útmutató publikálása
2022.01.01.