Kép

SZTFH_05 Bejelentés Személyi Megfelelőség megállapításakor figyelembe vett tény, körülmény változásáról Kérelem Személyi Megfelelőség ismételt megállapítására

Mindazok a szerencsejáték-szervező tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek, amelyek a személyi megfelelőségük megállapításakor figyelembe vett tény, körülmény megváltozása miatti bejelentési kötelezettségüket teljesítik a Szerencsejáték Felügyelet (a továbbiakban: SZF) felé, vagy a személyi megfelelőségük ismételt megállapítását kérik az SZF-től.

A szerencsejáték-szervezői tevékenységre vonatkozó engedélyezési eljárás során az SZF megvizsgálja, hogy a kérelmező a szerencsejáték-szervező tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi, gazdasági feltételeknek megfelel-e, alkalmas-e a kérelmezett szerencsejátéktevékenység folytatására.

A személyi feltételek fennállásának megállapítása, az úgynevezett személyi megfelelőség vizsgálatával történik.

A személyi megfelelőség ismételt megállapítása iránti kérelmet az SZF_05 jelű nyomtatványon kell előterjeszteni az SZF_05-2 pótlap (G) blokkjában feltüntetett mellékletekkel felszerelve.

BENYÚJTÁS MÓDJA

Személyesen A nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, az aláírási címpéldánynak, illetve az aláírás mintának megfelelően aláírva, az SZF ügyfélszolgálati pontján, ügyfélfogadási időben benyújtva
Elektronikus úton A kérelmező gazdálkodó szervezet Cégkapuján keresztül az SZF Hivatali kapujára beküldött E-papír előterjesztésével, annak mellékleteként.
Postai úton A nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, az aláírási címpéldánynak, illetve az aláírás mintának megfelelően aláírva, az SZF székhelyére címezve

RÉSZLETEK

  • Nyomtatvány azonosítója
SZTFH_05
  • Nyomtatvány verziója
1.3
  • Nyomtatvány publikálva
2022.01.01.
  • Igazgatási-szolgáltatási díj-köteles?
NEM
  • Kitöltési útmutató verziója
1.2
  • Kitöltési útmutató publikálása
2022.01.01.