Kép

SZTFH_02 Ajándéksorsolás bejelentése

Az ajándéksorsolást legkésőbb a játék meghirdetését megelőző 10 nappal korábban be kell jelenteni a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz.

Az SZF_02 jelű űrlap felhasználásával kell eleget tenni az ajándéksorsolás bejelentési kötelezettségnek, valamint ugyanezen űrlap felhasználásával lehet a már bejelentett ajándéksorsolást módosítani. Egy űrlapon vagy ajándéksorsolás bejelentés vagy ajándéksorsolás bejelentés módosítás terjeszthető elő. A bejelentéshez mellékelni kell a részvételi szabályzatot, amelyet a bejelentéssel egyidejűleg kell benyújtani a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz.

BENYÚJTÁS MÓDJA

Személyesen Az űrlapot kitöltve, kinyomtatva, az aláírási címpéldánynak, illetve az aláírás mintának megfelelően aláírva, az SZF ügyfélszolgálati pontján, ügyfélfogadási időben benyújtva
Elektronikus úton Cégkapun / Ügyfélkapun keresztül
Postai úton Az űrlapot kitöltve, kinyomtatva, az aláírási címpéldánynak, illetve az aláírás mintának megfelelően aláírva, a kiválasztott ügyfélszolgálati ponthoz címezve

RÉSZLETEK

  • Űrlap azonosítója
SZTFH_02
  • Űrlap verziója
1.2
  • Űrlap publikálva
2022.01.01.
  • Igazgatási-szolgáltatási díj-köteles?
NEM
  • Kitöltési útmutató verziója
1.1
  • Kitöltési útmutató publikálása
2022.01.01.