SZF_28 Kérelem kártyaterem játékterv módosításának jóváhagyására

Azok a kártyaterem üzemeltetésére engedéllyel rendelkező gazdasági társaságok, amelyek játékterv módosítás jóváhagyását kérik a szerencsejáték felügyeleti hatóságtól, azaz a Szerencsejáték Felügyelettől (a továbbiakban: SZF).

Az Szjtv. 9. § (1)-(2) bekezdései értelmében a kártyaterem üzemeltetés csak jóváhagyott játékterv alapján végezhető, az engedély a jóváhagyott játéktervre vonatkozik; a játéktervtől csak az SZF engedélyével lehet eltérni, az eltérés a játékosok érdekeit vagy mások jóhiszeműen szerzett jogait nem sértheti.

BENYÚJTÁS MÓDJA

Személyesen A nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, az aláírási címpéldánynak, illetve az aláírás mintának megfelelően aláírva, az SZF ügyfélszolgálati pontján, ügyfélfogadási időben benyújtva
Elektronikus úton A kérelmező gazdálkodó szervezet Cégkapuján keresztül az SZF Hivatali kapujára beküldött E-papír előterjesztésével, annak mellékleteként
Postai úton A nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, az aláírási címpéldánynak, illetve az aláírás mintának megfelelően aláírva, az SZF székhelyére címezve

RÉSZLETEK

  • Űrlap azonosítója
SZF_28
  • Űrlap verziója
1.0
  • Űrlap publikálva
2018.05.28.
  • Illetékköteles?
NEM | Bővebben
  • Kitöltési útmutató verziója
1.1
  • Kitöltési útmutató publikálása
2018.05.28.