SZF_04 Kérelem tevékenység megkezdésekor Személyi Megfelelőség megállapítására és Hatósági Bizonyítvány kiállítására

Mindazok a szerencsejáték-szervező tevékenységet folytatni kívánó gazdálkodó szervezetek, amelyek engedély iránti kérelmet terveznek előterjeszteni a Szerencsejáték Felügyeletnél (a továbbiakban: SZF), ezt megelőzően személyi megfelelőségük megállapítását/hatósági bizonyítvány kiállítását kérik az SZF-től.

A szerencsejáték-szervezői tevékenységre vonatkozó engedélyezési eljárás során az SZF megvizsgálja, hogy a kérelmező a szerencsejáték-szervező tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi, gazdasági feltételeknek megfelel-e, alkalmas-e a kérelmezett szerencsejátéktevékenység folytatására.

A szerencsejáték-szervezői engedély kiadásának (többek között) jogszabályi feltétele, hogy a kérelmező a szerencsejáték szakszerű és biztonságos lebonyolításához szükséges személyi feltételekkel rendelkezzen. Az SZF annak a kérelmezőnek, aki a megfelelő személyi feltételekkel rendelkezik, kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki.

A személyi megfelelőség megállapítása iránti kérelmet a szerencsejáték-szervezői tevékenységet megkezdő társaság esetén az SZF_04 jelű nyomtatványon kell előterjeszteni az SZF_04-2 pótlap (F) blokkjában feltüntetett mellékletekkel felszerelve.

BENYÚJTÁS MÓDJA

Személyesen A nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, az aláírási címpéldánynak, illetve az aláírás mintának megfelelően aláírva, az SZF ügyfélszolgálati pontján, ügyfélfogadási időben benyújtva
Elektronikus úton A kérelmező gazdálkodó szervezet Cégkapuján keresztül az SZF Hivatali kapujára beküldött E-papír előterjesztésével, annak mellékleteként
Postai úton A nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, az aláírási címpéldánynak, illetve az aláírás mintának megfelelően aláírva, az SZF székhelyére címezve

RÉSZLETEK

  • Űrlap azonosítója
SZF_04
  • Űrlap verziója
2.2
  • Űrlap publikálva
2020.08.24.
  • Illetékköteles?
IGEN | Bővebben
  • Kitöltési útmutató verziója
1.8
  • Kitöltési útmutató publikálása
2020.08.24.