Közérdekű bejelentés / panasz elektronikus benyújtása

  Kérjük, a *-gal megjelölt mezőket mindenképpen töltse ki!

  1. BEJELENTŐ ADATAI

  Bejelentő személy neve *

  Bejelentő személy kapcsolattartási email címe *

  Bejelentő személy kapcsolattartási telefonszáma

  Bejelentő személy lakóhelyének címe *

  Bejelentő személy postai levelezési címe *

  2. BEJELENTETT ADATAI

  Bejelentett típusa *

  Bejelentett magánszemély viselt neve *

  Bejelentett magánszemély születési helye

  Bejelentett magánszemély születési ideje

  Bejelentett magánszemély édesanyjának neve

  Bejelentett magánszemély lakcíme

  Bejelentett magánszemély telefonszáma

  Bejelentett magánszemély internetes elérhetőségei (pl. weboldal, email cím)

  Bejelentett magánszemély esetén a jogsértés helye *

  Bejelentett egyéni vállalkozó viselt neve *

  Bejelentett egyéni vállalkozó születési helye

  Bejelentett egyéni vállalkozó születési ideje

  Bejelentett egyéni vállalkozó édesanyjának neve

  Bejelentett egyéni vállalkozó lakcíme

  Bejelentett egyéni vállalkozó adószáma

  Bejelentett egyéni vállalkozó székhely címe

  Bejelentett egyéni vállalkozó telephely címe

  Bejelentett egyéni vállalkozó telefonszáma

  Bejelentett egyéni vállalkozó internetes elérhetőségei (pl. weboldal, email cím)

  Bejelentett egyéni vállalkozó esetén a jogsértés helye *

  Bejelentett cég neve *

  Bejelentett cég adószáma

  Bejelentett cég székhely címe

  Bejelentett cég telephely címe

  Bejelentett cég telefonszáma

  Bejelentett cég internetes elérhetőségei (pl. weboldal, email cím)

  Bejelentett cég esetén a jogsértés helye *

  A közérdekű bejelentés / panasz részletes ismertetése *

  Amennyiben közérdekű bejelentésével / panaszával kapcsolatosan bizonyítékok is állnak az Ön rendelkezésére, akkor lehetőség szerint azokat is csatolja beadványához! Ha több fájlt mellékelne, kérjük, előtte tömörítse össze őket egy zip kiterjesztésű állományba és azt csatolja beadványához. A feltöltött fájl mérete maximum 8 MB, az elfogadott fájlkiterjesztés pedig .zip, .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .doc, .docx, .xls, vagy .xlsx lehet.

  3. TÁJÉKOZTATÁS

  Bejelentése elküldése előtt ismételten felhívjuk figyelmét, hogy a Pktv. 3. § (4) bekezdése értelmében, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

  • ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merült fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
  • alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.