AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST BIZTOSÍTÓ SZERVEK ÁLTAL KÖTELEZŐEN ELFOGADOTT ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMFORMÁTUMOK

Dokumentum jellege Fájlkiterjesztés Alapul vett szabvány
Formázás nélküli szöveg .txt
Szöveges dokumentum (formázással), beágyazott .pdf ISO 32000-1:2008
ISO 19005-1:2005
Szöveges dokumentum (formázással), beágyazott képpel vagy más információval .doc, .docx ISO/IEC 29500-1:2016 (.docx esetén)
Szöveges dokumentum (formázással), beágyazott .odt ISO/IEC 26300:2006
ISO 26300-1:2015
Táblázat .xls, .xlsx ISO/IEC 29500-1:2016 (.xlsx esetén)
Táblázat .ods ISO/IEC 26300:2006
ISO 26300-1:2015
Tömörítetlen kép .tif, .tiff ISO 12639:2004
Tömörített kép .jpg, .jpeg ISO/IEC 10918-1:1994
Ábra .png ISO/IEC 15948:2004
Videó .mp4, .m4a ISO/IEC 14496-10:2003
ISO/IEC 14496-14:2003
Videó .mpeg, .mpg ISO/IEC 13818
Hang .mp3 MPEG-1: ISO/IEC 11172-3
Hang .wav