Kép

Tájékoztató állami szerencsejáték szervező társaságok vezetői részére

Tisztelt Szerencsejáték-szervező Ügyfelünk!

Kihirdetésre került a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 633/2021. (XI.18.) Korm. rendelet, amelyben foglaltakra figyelemmel a következőkre hívjuk fel szíves figyelmüket.

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés i) pont ic) alpontja értelmében ügyfélfogadási időben minden olyan helyiségben, amelyben ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben, mindenki köteles maszkot oly módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.  

A Rendelet 2. § (3c) bekezdése szerint az (1) bekezdés i) pont ic) alpontja esetében a szolgáltatást igénybe vevő nem köteles a maszkot viselni, ha a szolgáltatás – így különösen kozmetikai szolgáltatás – nyújtása másképpen nem lehetséges.

A Rendelet 2. § (7) bekezdése szerint, azt a személyt, aki a maszkot az (1) bekezdés b)-n)pontja esetében az üzemeltető, az üzemeltető alkalmazottja vagy az üzemeltető megbízottja felszólítására sem viseli az (1) bekezdésében meghatározott módon, az üzemeltető, az üzemeltető alkalmazottja vagy az üzemeltető megbízottja  köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

Kérjük továbbá, járjanak el különös gondossággal a helyiségek, játékeszközök, berendezések tisztán tartása, fertőtlenítése során. A szerencsejáték-szervezőnek lehetősége van saját hatáskörében további óvintézkedések megtételére is.

Javasoljuk, hogy járványügyi kérdésekben forduljanak a járványügyi hatóságokhoz, mert a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságajárványügyi hatósági jogkörrel nem rendelkezik.

Kérjük, hogy a járványügyi kormányzati döntések végrehajtását minden rendelkezésükre álló eszközzel mozdítsák elő és kedves ügyfeleiket, vendégeiket is igyekezzenek ellátni a hatóságok által közzétett tájékoztatásokkal.

Budapest, 2021.11.19.

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

image_pdfimage_print