Kép

Tájékoztató a maszkhasználat és a szociális távolságtartás szabályaival kapcsolatban

Mint az Önök előtt is ismert, Magyarország Kormánya a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX.18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés ha) pontjában – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – elrendelte, hogy a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével, mindenki köteles a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) oly módon viselni, hogy az orrot és szájat folyamatosan elfedje.

A 431/2020. (IX.18.) Korm. rendelet kihirdetésre került és a fent hivatkozott kötelezettség 2020. szeptember 21-én lépett hatályba.

A fenti intézkedéssel összhangban 2020. szeptember 21. napjától a Szerencsejáték Felügyelet Központi Ügyfélszolgálatán, valamint a vidéki kihelyezett ügyfélszolgálatain ügyfélfogadási időben, személyes ügyintézésük ideje alatt, szíveskedjenek figyelemmel lenni a szociális távolságtartás szabályaira (egymástól legalább 1,5 m távolság tartása), valamint a saját és munkatársaink egészségének védelme érdekében szíveskedjenek szájukat, orrukat teljes egészében eltakaró maszkot viselni.

Segítő együttműködésüket köszönjük!

image_pdfimage_print