Kép

Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. október 1-i hatállyal a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény értelmében a Szerencsejáték Felügyelet (a továbbiakban: SZF), mint szerencsejáték-felügyeleti hatóság tevékenységét a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: SZTFH) keretei között, mint szerencsejáték-felügyeleti jogkörben eljáró hatóság látja el.

A szervezeti változás informatikai átállással is jár, ezért – előreláthatóan 2021. november 1. napjáig – az ügyintézésben előfordulhatnak fennakadások.

Az átállással járó ügyintézési nehézségek mérséklése érdekében az alábbi intézkedéseket vezetjük be a jelzett időszakban, illetve a következők szerint biztosítjuk elérhetőségeinket:

  1. Postai úton benyújtott iratok levelezési címünkre (1372 Budapest, Pf. 431.) történő befogadását továbbra is biztosítjuk. Nagyobb terjedelmű, papír alapon összeállított beadványaikat abban az esetben is befogadjuk, ha a beadvány mellékletei digitális formában, biztonságos adathordozón kerülnek benyújtásra és minden egyes melléklet azon személy/szervezet digitális aláírás hitelesítésével van ellátva, aki/amely azt kiállította.
  2. Ügyfélszolgálataink az eddig megszokott rendben fogadják tisztelt Ügyfeleinket.
  3. Központi e-mail címünkre, az szf.gov.hu címre – előreláthatóan 2021. december végéig – továbbra is küldhetők meghatározott beadványok, az SZTFH központi e-mail címének bevezetésekor pedig kellő időben tájékoztatni fogjuk tisztelt Ügyfeleinket.
  4. Az SZF személyi állományának e-mail címeire is előreláthatóan 2021. december 31-ig továbbíthatóak üzenetek. Munkatársaink e-mail cím változásáról az egyedi levelezés kapcsán fognak tájékoztatást kapni tisztelt Ügyfeleink.
  5. Továbbra is lehetőséget biztosítunk tisztelt Ügyfeleink számára, hogy beadványaikat az SZF Hivatali Kapujára a megszokott módon mindaddig előterjeszthessék, ameddig nem kerül bevezetésre az SZTFH Hivatali Kapuja. Mindezekről tisztelt Ügyfeleinket is tájékoztatni fogjuk a Hivatali Kapu megváltozása esetén.
  6. Az E-papír szolgáltatáson keresztül továbbra is hasonlóképpen benyújthatják beadványaikat, mint ahogy hatóságunk Hivatali Kapuján keresztül. Az E-papírral kapcsolatos változásokról szintén tájékoztatást fogunk közzétenni.
  7. Arról is tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ÁNYK-s nyomtatványaink is lecserélésre kerülnek, amely változások közzétételre fognak kerülni. A nyomtatványok új elnevezéseiből/azonosító számaiból láthatják a változást.
  8. Tájékoztatjuk Önöket továbbá arról, hogy a jelenleg használt, az igazgatási szolgáltatási díj, szerencsejáték-felügyeleti díj és bírság befizetés teljesítésére jelenleg használt számla száma változni fog, amelyről később adunk tájékoztatást tisztelt Ügyfeleink részére. Az új számlaszám közzétételéig a jelenleg is használt számla javára szíveskedjenek teljesíteni befizetéseiket, amely az alábbi: Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076129-00000000 számú, szerencsejáték szervezéssel kapcsolatos díj és bírság bevételi számla.

2021.09.30.

Szerencsejáték Felügyelet

image_pdfimage_print