Szerencsejátékot népszerűsítő reklám csak a Szerencsejáték Felügyelet által kiadott, szerencsejáték szervezésre jogosító engedély birtokában tehető közzé!

SZERENCSEJÁTÉKOT NÉPSZERŰSÍTŐ REKLÁMOKRA VONATKOZÓ TILALMAK

  1. Tilos a gyermek-, illetve fiatalkorúak szerencsejátékban való részvételére felszólító reklám!
  2. Tilos közzétenni szerencsejátékhoz kapcsolódó reklámot olyan sajtótermékben, amely alapvetően gyermek-, illetve fiatalkorúakhoz szól!
  3. Tilos közzétenni olyan reklámot, amely a Szerencsejáték Felügyelet engedélye nélkül szervezett szerencsejátékot népszerűsíti!
  4. Tilos olyan reklámban szerepelni, amely a Szerencsejáték Felügyelet engedélye nélkül Magyarország területén szervezett szerencsejátékot népszerűsít!

A Szerencsejáték Felügyelet, mint fogyasztóvédelmi hatóság a fenti rendelkezések megsértésével közzétett szerencsejáték tárgyú reklám esetén

  • a reklámozót, a reklámszolgáltatót, a reklám közzétevőjét, és a reklámban szereplő személyt egyetemlegesen,
  • a tiltott reklámmal elért vagyoni előny tízszeresének megfelelő, de legalább 10 millió forint összegű bírsággal sújthatja és egyéb jogkövetkezményeket is megállapíthat.

Ha nem beazonosítható a reklámozó, a reklámszolgáltató vagy a reklámban szereplő személy, a bírság a reklám közzétevőjével szemben kerül kiszabásra.

A vonatkozó alapvető szabályokat a Fogy.tv.; a Reklámtv; az Szjtv. tartalmazza.