AZ ENSZ BT ÉS AZ EU ÁLTAL ELRENDELT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONI KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket alkalmaz a terrorizmus elleni küzdelem során, valamint a nemzetközi jogot, és alapvető emberi jogokat sértő rezsimekkel szemben. Az elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések célja, hogy a korlátozó intézkedések listáján szereplő személyek, szervezetek pénzügyi finanszírozását megakadályozzák, gazdasági hátterét csökkentsék. Az ENSZ BT szankciós bizottsága olyan új határozatokat is elfogad, amelyek érintik az elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések hatálya alá vont személyek és szervezetek körét, így az érintetteket tartalmazó ENSZ BT konszolidált lista (a továbbiakban: ENSZ BT konszolidált lista) folyamatosan változik.

Az Európai Unió szintén bevezette a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések rendszerét egyrészt az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásával, másrészt autonóm európai pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések elrendelésével. Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket előíró uniós rendeletek közvetlenül hatályosak és közvetlenül alkalmazandóak, így a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 1. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó szerencsejáték szolgáltatókra (a továbbiakban: szerencsejáték szolgáltató) is vonatkoznak.

Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések (a továbbiakban: EU konszolidált lista) a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása által, valamint a pénzeszközök és gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának tilalma által valósulnak meg. A szerencsejáték szolgáltatóknak a Pmt. 30. § (1) bekezdése alapján be kell jelentenie terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, vagy körülmény felmerülésére hivatkozással a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (a továbbiakban: NAV PTEI) felé, ha az ENSZ BT vagy az EU konszolidált listán szereplő személyt azonosítanak be (akár az ügyfél-átvilágítás során, akár később a szerencsejáték szervezése során). Továbbá az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Pvkit.) 4. § (1) bekezdése is a szolgáltató kötelezettségeként határozza meg minden olyan adat, tény, körülmény NAV PTEI felé történő haladéktalan bejelentését, mely arra utal, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya Magyarország területén a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással rendelkezik.

A konszolidált listák minden változását követően a szolgáltatóknak ellenőrzést kell lefolytatni arra vonatkozóan, hogy az új rendelkezések vagy a szankciós listaváltozás következtében pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanyává váló személlyel, szervezettel kapcsolatban rendelkeznek-e információval.

Ezen kötelezettségek végrehajtása érdekében a Pvkit. 3. § (6) bekezdése értelmében a szolgáltatónak egy olyan szűrőrendszerrel kell rendelkeznie, amely biztosítani képes a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket elrendelő uniós jogi aktusok és ENSZ BT határozatok haladéktalan és teljes körű végrehajtását. A szűrőrendszer kidolgozására és működtetésének minimumkövetelményeire vonatkozó szempontrendszert a játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 34/2017. (X. 26.) NGM rendelet tartalmazza.

A szankciós lista változására a Szerencsejáték Felügyelet az érintett szerencsejáték szolgáltatóknak elektronikus úton, közvetlenül is felhívja a figyelmét, valamint honlapján tájékoztatást is közzétesz, ez azonban nem jelenti azt, hogy a szolgáltatónak kizárólag e tájékoztatás megjelenését követően kell megtennie a szükséges intézkedést a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket elrendelő uniós jogi aktusok és ENSZ BT határozatok végrehajtására.

Az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések hatálya alá vont személyek és szervezetek frissített listája az alábbi linken keresztül érhető el: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések hatálya alá vont személyek és szervezetek listája az alábbi linken érhető el: https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html