PÉNZMOSÁS, TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSÁNAK MEGELŐZÉSE ÉS MEGAKADÁLYOZÁSA

A Szerencsejáték Felügyelet feladatai közé tartozik az engedélyezett játékkaszinót, kártyatermet üzemeltetők, a távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot, online kaszinójátékot szervezők (a továbbiakban: szolgáltatók) tekintetében felügyeleti szervként a szolgáltatók pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) meghatározottaknak történő megfelelésének biztosítása. A Szerencsejáték Felügyelet e tevékenysége során a Pmt., az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Pvkit.), az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény rendelkezései alapján jár el. A Szerencsejáték Felügyelet felügyeleti tevékenysége kiterjed a szolgáltatók belső kockázatértékelésének és belső eljárásrendjének ellenőrzésére is, mely magában foglalja a belső szabályzatok, illetve ezek módosításának jóváhagyását is.