ILLETÉK

A Szerencsejáték Felügyelethez benyújtott illetékköteles kérelmek, bejelentések (minden ügytípusnál külön jelezzük) után fizetendő eljárási illeték mértéke 3000 Ft.

Az illeték megfizetése az alábbi módon történik:

 1. Személyes és postai úton történő előterjesztés esetén az eljárási illetéket illetékbélyeggel kell leróni az iraton (az űrlapon/nyomtatványon)
 2. Elektronikus úton előterjesztett irat esetén az eljárási illetéket (kérelmenként) a Magyar Államkincstár 10032000-0102107 számú Eljárási illetékbevételi számlájára kell átutalási megbízás útján megfizetni. A banki átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni az eljáró államigazgatási szerv, a Szerencsejáték Felügyelet intézmény azonosítóját: 1370239

Amennyiben az eljárási illetéket az eljárás megindítását (kérelem előterjesztését) megelőzően nem fizették meg, azt legkésőbb a kérelem előerjesztését követő munkanapon kell megfizetni. A fizetési határidő elmulasztása esetén a Szerencsejáték Felügyelet felhívja az ügyfelet, hogy 8 napon belül fizesse meg az eljárásért fizetendő eljárási illetéket és egyidejűleg tájékoztatja a mulasztás jogkövetkezményeiről.

Az ügyfélnek illetékfizetési kötelezettsége áll fenn, ha valamely iratról hiteles, vagy hitelesítetlen másolatot/kivonatot kér (magyar nyelvű másolat esetében 100 Ft, idegen nyelvű másolat esetében 300 Ft oldalanként).

Az illetékfizetési kötelezettség teljesítésének részletes szabályait (csakúgy, mint az eljárási illetékkel összefüggő kötelezettségeket) az illetékekről szóló, 1990. évi XCIII. törvény tartalmazza.

IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

A szerencsejáték-szervező tevékenység engedélyezéséért és a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által végzett egyes igazgatási szolgáltatások igénybevételéért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni. Az engedély iránti, továbbá a játékterv módosítására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg az igazgatási-szolgáltatási díjat (kérelmenként) készpénzbefizetéssel vagy átutalással lehet megfizetni a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076129-00000000 Szerencsejáték szervezésével kapcsolatos díj és bírság bevételi számlára.

 • A játéktervben megjelölt nyereményalap 0,5 ezreléke, de legfeljebb 10 millió forint.
 • A költségvetésben meghatározott nyereményalap 0,5 ezreléke, de legfeljebb 10 millió forint.
 • A költségvetésben meghatározott tiszta játékbevétel 2 ezreléke, de legfeljebb 1 millió forint
 • Játékasztalonként 20 ezer forint és pénznyerő automatánként 2 ezer forint, teremjátékonként 500 ezer forint, e játékeszközöket közvetlenül nem érintő engedélyezési eljárás esetén 200 ezer forint, az 1991.évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Szjtv.) 27/E. § szerinti jóváhagyási eljárás esetén 10 ezer forint, I. kategóriás játékkaszinó esetén legfeljebb 40 millió forint, II. kategóriás játékkaszinó esetén pedig legfeljebb 1 millió forint.
 • Kártyaasztalonként 18 ezer forint.
 • 10 millió forint
 • Játéktervtől való, a Vhr. 43. § (2) bekezdése szerinti ideiglenes eltérésre vonatkozó kérelem esetén 200 ezer forint
 • Játékterv Szjtv. 29/F. § (5) bekezdése szerinti módosításának jóváhagyására vonatkozó eljárás esetén kérelmenként 21 ezer forint
 • A Vhr. 35/A. § (1) bekezdése szerinti közös játékosi egyenleg kialakításához szükséges játékterv módosítása esetén kérelmenként 6500 forint
 • Játékkaszinó engedélyezéséért előterjesztett kérelemmel egyidejűleg benyújtott kérelem esetén 2,5 millió forint, egyéb esetben 5 millió forint.
 • Játékterv Szjtv. 29/F. § (5) bekezdése szerinti módosításának jóváhagyására vonatkozó eljárás esetén kérelmenként 21 ezer forint
 • 42 ezer forint
 • A szerencsejáték szervezői tevékenységi engedélynek kizárólag az 1. § (5a)-(6d) bekezdésével, 29/I. § (2) és (2a) bekezdésével, 37. § 32. pontjával, és a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló kormányrendelettel összefüggő módosítása esetén kérelmenként 5000 forint.

SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELETI DÍJ

A szerencsejáték szervező, az ajándéksorsolást szervező és a játékautomata üzemeltető (a továbbiakban együtt: kötelezett) a szerencsejáték-felügyeleti hatóság felügyeleti, ellenőrzési tevékenységéért szerencsejáték felügyeleti díjat köteles fizetni a felügyeleti díj megfizetéséről szóló nyilatkozat (SZF_35-ös és SZF_36-os űrlapok) egyidejű benyújtása mellett. A felügyeleti díj megfizetése nem pótolja a nyilatkozattételi kötelezettség teljesítését!

A díjfizetési kötelezettséget átutalással vagy fizetési számlára – 10032000-01076129 Szerencsejáték szervezéssel kapcsolatos díj és bírság – történő készpénzbefizetéssel lehet teljesíteni.

 • A folyamatosan szervezett sorsolásos játék és a totalizatőri rendszerű fogadás esetén a negyedévi nyereményalap 2 ezreléke, de legalább 5 ezer forint, legfeljebb 10 millió forint. Negyedévente, az időszaki, időközi folyamatos elszámolással egyidejűleg, de legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig kell megfizetni.
 • A nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék és a totalizatőri rendszerű fogadás esetén a nyereményalap 1 ezreléke, de legalább 5 ezer forint, legfeljebb 500 ezer forint. A sorsolást, ill. a fogadás alapjául szolgáló eseményt megelőző 10 napon belül kell megfizetni.
 • Ajándéksorsolás esetén a kisorsolásra kerülő nyeremények forgalmi értékének 1 ezreléke, de legalább 5 ezer forint, legfeljebb 500 ezer forint. A sorsolást megelőző 10 napon belül kell megfizetni.
 • A bukmékeri rendszerű fogadás esetén a negyedévi tiszta játékbevétel 4 ezreléke, de legalább 5 ezer forint, legfeljebb 10 millió forint. Negyedévente, az időszaki, időközi folyamatos elszámolással egyidejűleg, de legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig kell megfizetni.
 • A negyedévi tiszta játékbevétel 2,5 %-a, de legalább 100 ezer forint és legfeljebb 10 millió forint. Negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig kell megfizetni.
 • A játékkaszinó, online kaszinó negyedévi tiszta játékbevételének 2,5 %-a, de legalább 5 ezer forint és legfeljebb I. kategóriájú játékkaszinó esetén 20 millió forint, II. kategóriájú játékkaszinó és online kaszinó esetén 5 millió forint. Negyedévente, az időszaki, időközi folyamatos elszámolással egyidejűleg, de legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig kell megfizetni. Jelen esetben a negyedéves tiszta játékbevételt nem növeli a negyedév során elfogadott borravaló 50%-a.
 • A negyedévi tiszta játékbevétel 5 ezreléke, de legalább 5 ezer forint, legfeljebb 1 millió forint. Negyedévente, az időszaki, időközi folyamatos elszámolással egyidejűleg, de legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig kell megfizetni. Jelen esetben a negyedéves tiszta játékbevételt nem növeli a negyedév során elfogadott borravaló 50%-a.
 • Félévente játékautomatánként 10 ezer forint. Ha a játékautomata nyilvántartásba vétele nem éri el a féléves időtartamot, a felügyeleti díj arányos részét köteles megfizetni. Félévente, a játékadó bevallási és fizetési kötelezettség teljesítésével egyidejűleg kell megfizetni.