ILLETÉK

A Szerencsejáték Felügyelethez benyújtott kérelmek, bejelentések illetékmentesek. Az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásokban megszűnt ügyfeleink általános tételű eljárási illetékfizetési kötelezettsége.

IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

A szerencsejáték-szervező tevékenység engedélyezéséért és a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által végzett egyes igazgatási szolgáltatások igénybevételéért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni. Az engedély iránti, továbbá a játékterv módosítására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg az igazgatási-szolgáltatási díjat (kérelmenként) átutalással kell megfizetni a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076129-00000000 Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj és bírság bevételi számla javára.

Mértékei a következők:

 • a játéktervben megjelölt nyereményalap 0,5 ezreléke, de legfeljebb 10 millió forint;
 • a költségvetésben meghatározott nyereményalap 0,5 ezreléke, de legfeljebb 10 millió forint;
 • a költségvetésben meghatározott tiszta játékbevétel 2 ezreléke, de legfeljebb 1 millió forint;
 • játékasztalonként 20 ezer forint és pénznyerő automatánként 2 ezer forint, teremjátékonként 500 ezer forint, e játékeszközöket közvetlenül nem érintő engedélyezési eljárás esetén 200 ezer forint, az Szjtv. 27/E. § szerinti jóváhagyási eljárás esetén 10 ezer forint, I. kategóriás játékkaszinó esetén legfeljebb 40 millió forint, II. kategóriás játékkaszinó esetén pedig legfeljebb 1 millió forint;
 • kártyaasztalonként 18 ezer forint;
 • 10 millió forint,
 • Játéktervtől való, a Vhr. 43. § (2) bekezdése szerinti ideiglenes eltérésre vonatkozó kérelem esetén 200 ezer forint.
 • Játékterv Szjtv. 29/F. § (5) bekezdése szerinti módosításának jóváhagyására vonatkozó eljárás esetén kérelmenként 21 ezer forint.
 • a Vhr. 35/A. § (1) bekezdése szerinti közös játékosi egyenleg kialakításához szükséges játékterv módosítása esetén kérelmenként 6500 forint;
 • Játékkaszinó engedélyezéséért előterjesztett kérelemmel egyidejűleg benyújtott kérelem esetén 2,5 millió forint, egyéb esetben 5 millió forint.
 • Játékterv Szjtv. 29/F. § (5) bekezdése szerinti módosításának jóváhagyására vonatkozó eljárás esetén kérelmenként 21 ezer forint;
 • 42 ezer forint;
 • a szerencsejáték szervezői tevékenységi engedélynek kizárólag az Szjtv. 1. § (5a)-(6d) bekezdésével, 29/I. § (2) és (2a) bekezdésével, 37. § 32. pontjával, és a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015 (XI. 10.) kormányrendelettel összefüggő módosítása esetén kérelmenként 5000 forint.

SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELETI DÍJ

A szerencsejáték szervező, az ajándéksorsolást szervező és a játékautomata üzemeltető (a továbbiakban együtt: kötelezett) a szerencsejáték-felügyeleti hatóság felügyeleti, ellenőrzési tevékenységéért szerencsejáték felügyeleti díjat köteles fizetni a felügyeleti díj megfizetéséről szóló nyilatkozat (ajándéksorsolást szervezők és játékautomata üzemeltetők az SZF_35-ös, a szerencsejáték szervezők az SZF_36-os űrlap felhasználásával) egyidejű benyújtása mellett. A felügyeleti díj megfizetése nem pótolja a nyilatkozattételi kötelezettség teljesítését.

A felügyeleti díj számítása, megfizetése, nyilvántartása és elszámolása 1000 forintban történik. A felügyeleti díj 1000 forintra kerekített összegét az általános kerekítési szabályok alkalmazásával kell meghatározni.

A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a nyilatkozattételi vagy díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a felügyeleti díjat határozattal állapítja meg és annak megfizetésére kötelez.

A nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítását a kötelezett a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz előterjesztett kérelemben kezdeményezheti.

A felügyeleti díj késedelmes teljesítése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlékot a szerencsejáték-felügyeleti hatóság határozattal állapítja meg a felügyeleti díjfizetés esedékességének napjától a teljesítés napjáig tartó időtartamra. A késedelmi pótlék alapja az esedékességkor nem teljesített felügyeleti ellenőrzési díj, mértéke naptári naponként az esedékesség napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

A díjfizetési kötelezettséget átutalással kell teljesíteni a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076129-00000000 Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj és bírság bevételi számla javára.

 • A folyamatosan szervezett sorsolásos játék és a totalizatőri rendszerű fogadás esetén a negyedévi nyereményalap 2 ezreléke, de legalább 5 ezer forint, legfeljebb 10 millió forint. Negyedévente, az időszaki, időközi folyamatos elszámolással egyidejűleg, de legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig kell megfizetni.
 • A nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék és a totalizatőri rendszerű fogadás esetén a nyereményalap 1 ezreléke, de legalább 5 ezer forint, legfeljebb 500 ezer forint. A sorsolást, ill. a fogadás alapjául szolgáló eseményt megelőző 10 napon belül kell megfizetni.
 • A bukmékeri rendszerű fogadás esetén a negyedévi tiszta játékbevétel 4 ezreléke, de legalább 5 ezer forint, legfeljebb 10 millió forint. Negyedévente, az időszaki, időközi folyamatos elszámolással egyidejűleg, de legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig kell megfizetni.
 • A negyedévi tiszta játékbevétel 2,5 %-a, de legalább 100 ezer forint és legfeljebb 10 millió forint. Negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig kell megfizetni.
 • A játékkaszinó, online kaszinó negyedévi tiszta játékbevételének 2,5 %-a, de legalább 5 ezer forint és legfeljebb I. kategóriájú játékkaszinó esetén 20 millió forint, II. kategóriájú játékkaszinó és online kaszinó esetén 5 millió forint. Negyedévente, az időszaki, időközi folyamatos elszámolással egyidejűleg, de legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig kell megfizetni. Jelen esetben a negyedéves tiszta játékbevételt nem növeli a negyedév során elfogadott borravaló 50%-a.
 • A negyedévi tiszta játékbevétel 5 ezreléke, de legalább 5 ezer forint, legfeljebb 1 millió forint. Negyedévente, az időszaki, időközi folyamatos elszámolással egyidejűleg, de legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig kell megfizetni. Jelen esetben a negyedéves tiszta játékbevételt nem növeli a negyedév során elfogadott borravaló 50%-a.
 • Félévente játékautomatánként 10 ezer forint. Ha a játékautomata nyilvántartásba vétele nem éri el a féléves időtartamot, a felügyeleti díj arányos részét köteles megfizetni. Félévente, a játékadó bevallási és fizetési kötelezettség teljesítésével egyidejűleg kell megfizetni.
 • A kisorsolásra kerülő nyeremények forgalmi értékének 1 ezreléke, de legalább 5 ezer forint, legfeljebb 500 ezer forint. A sorsolást megelőző 10 napon belül kell megfizetni.

EGYES BEFIZETÉSEK RENDEZÉSE

Igazgatási-szolgáltatási díj

Amennyiben az ügyfél a szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírság bevételi számla javára díj-, vagy bírság jogcímek helyett más jogcímen, illetve más jogosultnak fizetendő összeget fizetett be, avagy az SZF jogosult javára az előírtnál magasabb összeget fizetett be, ez esetben lehetősége van a túlfizetésének visszatérítését kérni az SZF_24-es nyomtatvány felhasználásával.

Szerencsejáték felügyeleti díj

Ha a kötelezett az előírtnál nagyobb összegű felügyeleti díjat fizetett be a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz (túlfizetés), a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a túlfizetés összegét a kötelezett kérelmére a kötelezett más felügyeleti díjfizetési kötelezettségére számolja el, vagy kérelemre visszatéríti.

Az ajándéksorsolást szervezőknek, illetve játékautomata üzemeltetőknek a túlfizetés rendezése iránti kérelmüket az SZF_35-ös, a szerencsejáték szervezőknek az SZF_36-os nyomtatványon kell előterjeszteniük.

A szerencsejáték-felügyeleti hatóság, a felé bármilyen jogcímen teljesített 1 ezer forint alatti túlfizetést nem utalja vissza.

Játékadó

A Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076129-00000000 Szerencsejátékok szervezésével összefüggő díj és bírság bevételi számlára történt téves befizetéseket a NAV Játékadó bevételi számlájára nem lehetséges átvezettetni az SZF-nél, visszautalása viszont kérelmezhető!