AJÁNLOTT FELELŐS JÁTÉKSZERVEZŐI MINŐSÍTÉS

A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI.10.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a szervező kérelmére a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a szervező ajánlott felelős játékszervezői minősítését határozatban megállapítja, ha a kérelem előterjesztését megelőző 1 évben

 1. a szervezővel szemben az Szjtv. 1. § (5a)-(6d) bekezdésében és a rendeletben foglaltak megsértése miatt – engedélyenként és ha a szervező értékesítő hálózattal rendelkezik, az értékesítőhelyek 10%-át meghaladó értékesítőhelyek tekintetében értékesítőhelyenként – 300 000 forintot meghaladó bírságot a szerencsejáték-felügyeleti hatóság végleges határozatában nem állapított meg, és
 2. a szervező
  ba) az e rendeletben kötelezően előírt intézkedések mellett a játéktervben és a részvételi szabályzatban foglaltak szerint a 24. § a)-d)* pontjában felsorolt játékosvédelmi intézkedések közül legalább egyet folyamatosan biztosított, vagy
  bb) koncessziós társaságonként, ennek hiányában szervezőnként legalább 5 000 000 forintot a 2. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet tevékenységének támogatására fordította.

Az ajánlott felelős játékszervezői minősítést a szerencsejáték-felügyeleti hatóság 1 éves időtartamra állapítja meg.

A szerencsejáték-felügyeleti hatóság az ajánlott felelős játékszervezői minősítés érvényességét határozatban megszünteti, ha a minősítés érvényességi ideje alatt a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a szervezővel szemben az Szjtv. 1. § (5a)-(6d) bekezdésében és az e rendeletben foglaltak megsértése miatt – működési engedélyenként, és ha a szervező értékesítő hálózattal rendelkezik az értékesítőhelyek 10%-át meghaladó értékesítőhelyek tekintetében értékesítőhelyenként – végleges határozatban 300 000 forintot meghaladó bírságot szabott ki.

Magyarországon jelenleg a Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendelkezik ajánlott felelős játékszervezői minősítéssel.

*24. § A szervező az alábbi játékosvédelmi intézkedéseket alkalmazhatja a 22. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglaltak választása esetén:

 1. pénznyerő automata üzemeltetése esetén legalább két eszköz alkalmazását:
  aa) játékkaszinó egységenként legalább 10 pénznyerő automatán legfeljebb 3000 forint tétmaximum biztosítása,
  ab) a játékban eltöltött időre legalább 30 percenként figyelmeztető funkció biztosítása,
  ac) a játékos részére havi tétmaximum biztosítása, vagy
  ad) a pénznyerő automatán jól látható módon a játékosvédelmi zöld szám és legalább egy, a 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti civil szervezet elnevezésének és telefonszámának feltüntetése;
 2. játékkaszinó és kártyaterem esetén belépéskor, a pénztárnál és a játéktérben jól látható helyen, távolról is olvasható és a valós időt mutató időmérő szerkezetek állandó elhelyezését és a c) pont vagy d) pont da) alpontja szerinti szolgáltatás hetente legalább 1 órában történő biztosítását;
 3. távszerencsejáték és online kaszinójáték kivételével a szerencsejáték szervezésére használt ingatlanban, értékesítőhelyen a játékosok részére hozzáférhető helyen családvédelemmel, családsegítéssel foglalkozó szervezet vagy a 2. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet részére hetente legalább 5 óra időtartamban a túlzásba vitt szerencsejátéknak a játékosra és családjára gyakorolt káros hatásaival és kezelési lehetőségeivel kapcsolatos tájékoztató tevékenység ingyenes vagy a szervező által finanszírozott folyatatásának biztosítása (információs pult, tábla); vagy
 4. valamennyi szerencsejáték esetén
  da) a nyitvatartási idő legalább 15%-ában a kóros játékszenvedély kezelésére, megelőzésére szakképzettséggel rendelkező személy közvetlen és ingyenes elérésének biztosítását a játékosok részére,
  db) az 1. § (3) bekezdése szerinti játékosvédelmi szabályok kidolgozását a 2. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet közreműködésével, vagy
  dc) a játékosok részére elektronikusan vagy papír alapon a játékfüggőség mértékének mérésére alkalmas teszt kitöltésének és értékelésének állandó elérhetővé tételét és a da) alpont szerinti szolgáltatás biztosítását hetente legalább 1 órában.