Kép

Szerencsejáték-szervezőket érintő tájékoztató a veszélyhelyzet kihirdetésével kapcsolatban

Mint az Önök előtt is ismert, Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, majd a 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet, a 71/2020. (III.27.) és a 168/2020. (IV.30.) Korm. rendelet is kihirdetésre került.

A Szerencsejáték Felügyelet a Tisztelt Ügyfelei ismereteinek bővítése érdekében, a fentiekben felhívott kormányintézkedésekben foglaltakra figyelemmel a következőkre hívja fel szíves figyelmüket.

A rendezvények megtartásával összefüggésben a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet a következőket tartalmazza:

„Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni.”

A Szerencsejáték Felügyelet ezzel kapcsolatban jelezni kívánja, hogy a fenti korlátozó rendelkezés a játékkaszinók és kártyatermek üzemszerű működésére is kihat. Ezért felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét arra, hogy a játékkaszinókban és kártyatermekben a promóciós rendezvényeket és versenyeket ne tartsák meg, illetve további tájékoztatásig, vagy eltérő tartalmú szabályozás hatálybalépéséig hasonló rendezvényeket ne szervezzenek.

Határozottan javasolt továbbá, hogy a szerencsejáték céljára szolgáló, illetve vendéglátási szolgáltatást is nyújtó helyiségben, az üzemeltetés során a vendégek és a műszakban lévő személyzet együttes létszáma a 100 fő létszámot ne haladja meg. Kérjük továbbá, járjanak el különös gondossággal a helyiségek, játékeszközök, berendezések tisztán tartása, fertőtlenítése során.

Egyéb, a fentiekhez kapcsolódó kérdésekben kérjük, látogassák meg a https://www.koronavirus.gov.hu weboldalt, ahol naprakész információkat találnak. Javasoljuk, hogy járványügyi kérdésekben forduljanak a járványügyi hatóságokhoz, mert a Szerencsejáték Felügyelet járványügyi hatósági jogkörrel nem rendelkezik.

Kérjük, hogy a járványügyi kormányzati döntések végrehajtását minden rendelkezésükre álló eszközzel mozdítsák elő és kedves vendégeiket is igyekezzenek ellátni a hatóságok által közzétett tájékoztatásokkal.

image_pdfimage_print