Kép

Módosult a tombolajáték szabályozása

2020. július 29-től hatályosak a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény azon rendelkezései, amelyek a tombolajátékra vonatkozó szabályozás tartalmát módosítják.

A módosítás szerint egy bejelentés alapján kizárólag egy tombola-sorsolás szervezhető, viszont változatlan  azon feltétel, hogy a tombolajáték szervezését a szervező a játék meghirdetése előtt legalább 10 nappal köteles bejelenteni a Szerencsejáték Felügyelethez. Tombolajáték hírközlő eszköz és rendszer útján – így például a világhálón – nem szervezhető.

A továbbiakban már közjegyző jelenléte nélkül is lebonyolítható a játék, ebben az esetben azonban a szervező köteles a sorsolás lebonyolításáért felelős háromtagú sorsolási bizottságot kijelölni, amely a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel. Ennek hiányában a sorsolásról a későbbiekben is közjegyzői okirat kiállítása szükséges.

A kibocsátható sorsjegyek legmagasabb összértéke 500 ezer forintról 2 millió forintra nő, így a szervezők már 5000 darab vagy 2 millió forint összértékű sorsjegy kibocsátására jogosultak. A játék speciális jellege miatt a szervezőnek az összes nyereményt át kell adnia a rendezvényen jelen lévő játékosoknak, a sorsolás után nem maradhat át nem vett nyeremény. Fontos körülmény, hogy a tombolajáték során készpénzt nyereményként kisorsolni változatlanul nem megengedett, és továbbra is végelszámolást kell benyújtani a sorsolási eseménytől számított 150 napon belül, amelyhez egyúttal a sorsolásról készült jegyzőkönyvet is csatolni szükséges.

Mindemellett a módosítás által eszközölt könnyítésnek minősül, hogy a nevelési-oktatási intézmények, és a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények rendezvényein lebonyolított tombolajátékok esetében a bejelentési és végelszámolási kötelezettség megszűnik, ha az érintett intézmények az eladott sorsjegyek összértékét teljes egészében, igazoltan a játékosok számára előzetesen meghirdetett karitatív célra fordítják. A könnyítés célja, hogy ezen intézmények rendezvényeiken kevesebb adminisztráció mellett szervezhessenek jótékonysági célból tombolajátékot.

A Szerencsejáték Felügyelet a tombolajáték lebonyolítását továbbra is bármikor ellenőrizheti.

image_pdfimage_print