TÁVSZERENCSEJÁTÉK ÉS ONLINE KASZINÓJÁTÉK ESETÉN

A szervező a játékosok részére legalább az alábbi önkorlátozó intézkedések igénybevételét biztosítja (a játéktervben és a részvételi szabályzatban további önkorlátozó intézkedéseket biztosíthat):

  1. a játékos kérésére a játékos által meghatározott időszakra önkizárás lehetősége (legalább napi, heti vagy havi bontásban),
  2. a játékosi egyenlegre teljesített befizetés maximális összegének meghatározása (legalább napi, heti vagy havi bontásban),
  3. a tétként megtehető összeg maximumának meghatározása (legalább napi, heti vagy havi bontásban),
  4. a veszteség maximális összegének meghatározása (legalább napi, heti vagy havi bontásban),
  5. a játékban való részvétel figyelmeztetés nélküli maximális időtartamának meghatározása,
  6. a játékban töltött időről figyelmeztető jelzés ismétlődő vagy folyamatos megjelenítése.

A szervező az önkizárást, illetve az önkorlátozó intézkedés alkalmazását a játékos részére a játékos választásának közlését követően haladéktalanul, de legfeljebb 1 órán belül biztosítja.

A fenti b), c) és d) pontok szerinti önkorlátozó intézkedés enyhítésének vagy feloldásának a napi, heti, havi időtartam leteltét megelőzően nincs helye. Amennyiben a játékos szigorítani kívánja, a szervezőnek haladéktalanul biztosítania kell a módosítás lehetőségét.

Az önkizárás lehetőségét a szervező a játékos által meghatározott időszakra biztosítja. A 180 napot el nem érő időtartamú önkizárás feloldásának nincs helye. A 180 napos vagy azt meghaladó időtartamú önkizárás feloldására a játékos kérelmére legkorábban 180 nap leteltét követően kerülhet sor.

JÁTÉKKASZINÓ ESETÉN

A játékkaszinó üzemeltető a játékosok részére legalább a következő intézkedések egyikének igénybevételét biztosítja 3 hónap, 6 hónap, 1 év vagy 2 év időtartamra (a játéktervben és a részvételi szabályzatban további önkorlátozó intézkedéseket biztosíthat):

  • a belépés megtagadása, vagy
  • a pénztárban vásárolt zseton napi vagy havi összegének korlátozása.

Az önkorlátozó nyilatkozatot – melyet a játékos írásban, személyazonossága igazolása mellett bocsát a szervező részére – annak átvétele napján nyilvántartásba veszi és az önkorlátozó nyilatkozat szerinti intézkedést a nyilatkozat nyilvántartásba vételét követő 24 órán belül alkalmazza.

Az 1 évnél rövidebb érvényességű önkorlátozás feloldásának nincs helye. A legalább 1 éves érvényességű nyilatkozatot a játékos 7 hónap elteltével, személyazonosságának igazolása mellett írásbeli nyilatkozatban vonhatja vissza. A visszavonó nyilatkozatot a szervező az átvétel napján nyilvántartásba veszi és az önkorlátozás feloldását a nyilvántartásba vétel napjától alkalmazza.

KÁRTYATEREM ESETÉN

A kártyaterem üzemeltető a játékosok részére legalább a következő önkorlátozó intézkedések egyikének igénybevételét biztosítja 3 hónap, 6 hónap, 1 év vagy 2 év időtartamra (a játéktervben és a részvételi szabályzatban további önkorlátozó intézkedéseket biztosíthat):

Az önkorlátozó nyilatkozatot – melyet a játékos írásban, személyazonossága igazolása mellett bocsát a szervező részére – annak átvétele napján nyilvántartásba veszi és az önkorlátozó nyilatkozat szerinti intézkedést a nyilatkozat nyilvántartásba vételét követő 24 órán belül alkalmazza.

Az 1 évnél rövidebb érvényességű önkorlátozás feloldásának nincs helye. A legalább 1 éves érvényességű nyilatkozatot a játékos 7 hónap elteltével, személyazonosságának igazolása mellett írásbeli nyilatkozatban vonhatja vissza. A visszavonó nyilatkozatot a szervező az átvétel napján nyilvántartásba veszi és az önkorlátozás feloldását a nyilvántartásba vétel napjától alkalmazza.

SORSOLÁSOS ÉS FOGADÁSI JÁTÉK ESETÉN (PL. LOTTÓ, TIPPMIX, LÓVERSENYFOGADÁSI TERMÉKEK)

Konkrét előírás az alkalmazandó játékosvédelmi eszközre nincs, de kötelező minimális intézkedésként a szervezőnek a részvételi szabályzatban – a játéknak és az értékesítés körülményeinek megfelelő – játékosvédelmi intézkedést meg kell határoznia.