A személyazonosításhoz kötött szerencsejátékokra 2016. január 1-jétől jelentős önkorlátozó nyilatkozat tehető. A nyilatkozattal a játékos a játékkaszinóba, kártyaterembe való belépését, a távszerencsejáték, online kaszinójáték oldalakon való regisztrációját és az ilyen oldalakra való belépését a nyilatkozatban meghatározott időtartamra kizárja. A jelentős önkorlátozó nyilatkozat a játékos saját döntését támogató eszköz.

A nyilatkozatban négy szerencsejáték fajta (játékkaszinó, kártyateremben szervezett kártyajáték, távszerencsejáték vagy online kaszinójáték) közül egy vagy több jelölhető meg. A nyilatkozatban a játékos szerencsejáték fajta helyett e játékok szervezőit is megjelölheti, ebben az esetben legalább két játékszervező megadása szükséges. A nyilatkozattételkor engedéllyel rendelkező szervezők elnevezéséről a játékos közvetlenül a szervező által üzemeltetett játékhelyeken vagy a szervező honlapján, szükség esetén a Szerencsejáték Felügyelet (SZF) honlapján az engedélyek közhiteles nyilvántartásából tájékozódhat.

A jelentős önkorlátozó nyilatkozat megtételét nem kell indokolni, a nyilatkozattételre problémás játék, játékfüggőség miatt, de egyéb okból is sor kerülhet a játékos döntése szerint. A nyilatkozatban a játékos határozza meg a korlátozás időtartamát (1 vagy 3 vagy 5 év) és a kizárással érintett egy vagy több szerencsejátékot vagy legalább 2 szervezőt is. A jelentős önkorlátozó nyilatkozatot írásba kell foglalni és a szerencsejáték felügyeleti hatósághoz kell eljuttatni. A papír alapú nyilatkozattételre ajánlott nyomtatványminta áll a játékosok rendelkezésére, de ennek használata nem kötelező. A teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat postai úton, személyes megjelenés nélkül megküldhető az SZF-nek. Az egyéb okiratba foglalt nyilatkozatot személyesen az SZF-nél lehet benyújtani a személyazonosság igazolása mellett. A nyilatkozatot e-Papír szolgáltatás felhasználásával az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek elektronikus úton is előterjeszthetik.

A hatóság a nyilatkozatot bevezeti a játékosvédelmi nyilvántartásba és a nyilvántartás elektronikus, esetről-esetre lekérdezhető kivonatát a szervezők rendelkezésére bocsátja. A játékkaszinó, kártyaterem üzemeltetők, a távszerencsejáték és online kaszinójáték szervezők a játékos regisztrációjakor és minden egyes belépéskor, bejelentkezéskor az elektronikus kivonat lekérdezésével ellenőrzik, hogy a játékos szerepel-e a játékosvédelmi nyilvántartásban. A szervező a játékosvédelmi nyilvántartás adatainak lekérdezésével sem ismerheti meg a korlátozás valódi okát, mivel a játékosvédelmi nyilvántartás csak a korlátozás tényét és időtartamát tartalmazza, a korlátozás okáról, hátteréről még a nyilvántartást vezető hatóság sem rendelkezhet információval. A játékos saját nyilvántartott adatairól a nyilvántartást vezető hatóságnál és a szervezőnél is érdeklődhet.

Az önkorlátozás időtartama alatt a szerencsejáték szervezők – a játékos döntését tiszteletben tartva, azt támogatva – a játékos belépését, regisztrációját kötelesek megakadályozni és a játékos részére nem biztosíthatnak játéklehetőséget. A játékos döntésének megfelelő korlátozást a szervezők a nyilatkozat megtételétől számított 1-3 munkanapon belül kezdik érvényesíteni. Az 1 éves időtartamú nyilatkozat nem vonható vissza, míg a 3 és 5 évre szóló nyilatkozat visszavonására legkorábban 2 év elteltével nyílik lehetőség. A nyilatkozat érvényességi idejének lejártával, vagy a nyilatkozat visszavonásával a játékos a korlátozás hatálya alól – döntésének megfelelően – mentesül. Ha a játékos szükségesnek tartja, újabb azonos vagy eltérő tartalmú jelentős önkorlátozó nyilatkozatot tehet.

Kiadva a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja alapján
Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter – 2018. november 12.

Kapcsolódó hivatkozások

További információra lenne szüksége?
Csak kattintson ide és tekintse át játékosvédelmi témában Gyakran Ismétlődő Kérdések oldalunkat.