TUDNIVALÓK A LEGÁLIS, SZERENCSEJÁTÉKNAK MINŐSÜLŐ PÓKER TÍPUSÚ KÁRTYAJÁTÉKRÓL

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 1. § (1) bekezdése értelmében „Szerencsejáték minden olyan játék, amelyben a játékos pénz fizetése, vagy vagyoni érték nyújtása fejében, meghatározott feltételek fennállása vagy bekövetkezése esetén pénznyereményre, vagy más vagyoni értékű nyereményre válik jogosulttá. A nyerés vagy vesztés kizárólag, vagy túlnyomórészt a véletlentől függ.”

A jelenlegi jogalkotói felfogás szerint a póker játék általános elveire épülő kártyajátékok során a nyerés vagy vesztés túlnyomórészt a véletlentől függ, mert semmilyen játékstratégia esetében sem lehet a kártya leosztásból adódó véletlenszerűséget oly mértékben lecsökkenteni, hogy a játék csak kisebb mértékben függjön a véletlentől. Mindezek alapján a minősítésnek az alábbi kimenetelei lehetségesek:

  1. Amennyiben a játékosok nem tesznek tétet és/vagy nem vál(hat)nak nyereményre jogosulttá, nem valósul meg valamennyi törvényi feltétel, tehát a játék nem minősül szerencsejátéknak, sem egyéb az Szjtv. hatálya alá tartozó tevékenységnek. Mint ilyen a Szerencsejáték Felügyelet felé sem engedélyeztetési, sem bejelentési kötelezettség alá nem esik.
  2. Amennyiben a játékosok tétet tesznek, megtett tétjeik fejében nyereményre vál(hat)nak jogosulttá, valamennyi törvényi feltétel megvalósul, tehát a játék szerencsejátéknak minősül.

Tétnek minősül minden olyan vagyoni értékű jog, amit a játékban való részvételének feltételeként határoznak meg, így például nevezési díj, támogatói egyesületi tagdíj, belépődíj, kötelezőfogyasztás, stb.

KépA póker típusú kártyajáték szerencsejátéknak minősül, amennyiben az Szjtv. 1. § (1) bekezdésébe foglalt 3 tényállási elem teljesül, a szerencsejáték-szervező tevékenység folytatásához pedig – a törvényben meghatározott kivétellel – a Szerencsejáték Felügyelet engedélye szükséges. [Szjtv. 2. § (2)]

HOL SZERVEZHETŐ LEGÁLISAN SZERENCSEJÁTÉKNAK MINŐSÜLŐ PÓKER TÍPUSÚ KÁRTYAJÁTÉK?

Póker típusú kártyajáték kizárólag kártyateremben és játékkaszinóban szervezhető. A kártyaterem üzemeltetés liberalizált tevékenységnek minősül a törvényben szabályozott szerencsejáték-tevékenységek közül, mely alapján a szervezői-alanyi körre nem vonatkoznak az Szjtv. 3. § (1) bekezdése szerinti korlátozások, és a pókerjátékok szervezésére irányuló tevékenységet bármely, jogszabályi feltételeknek megfelelő gazdasági társaság folytathatja.

Kép

Engedéllyel rendelkező játékkaszinók és kártyatermek