A szervező a játékos részére eseti jelleggel vagy határozott, de legfeljebb 5 éves időtartamra megtagadhatja a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) számú Kormányrendeletben meghatározottak szerint a szerencsejáték szervezésére szolgáló ingatlanba (kaszinó, kártyaterem), értékesítő helyre a belépést, illetve távszerencsejáték, online kaszinójáték esetén az online bejelentkezést és a játékban való részvételt (továbbiakban kitiltás). Amennyiben a szervező valamely szerencsejáték fajtára több engedéllyel rendelkezik vagy a szervező az adott szerencsejáték szervezését több ingatlanban, értékesítési helyen vagy honlapon végzi (egy engedély keretében), a kitiltást valamennyi engedélyére, illetve valamennyi ingatlanára értékesítési helyére, honlapjára kiterjesztheti.

A kitiltásról a szervező a jelen levő játékost írásbeli nyilatkozat átadásával, távszerencsejáték és online kaszinójáték esetén elektronikus levélben értesíti, melyekben szerepel a kitiltás ténye, időpontja, indoka és alkalmazási körét.

A kitiltásra okot adó esetköröket és a kitiltás részletes eljárásrendjét a játéktervben és a részvételi szabályzatban határozza meg a szervező.

A szervező a kitiltott játékos írásbeli panaszára, kérelmére, illetve saját kezdeményezésére indokolás nélkül visszavonhatja a kitiltást, melyről írásban értesíti a játékost.