SZERENCSEJÁTÉK AZ 'ITT A PIROS, HOL A PIROS' TÍPUSÚ JÁTÉK?

Az „Itt a piros, hol a piros?” típusú játékok szerencsejátéknak minősülnek, hiszen a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Szjtv.) 1. § (1) bekezdésben szereplő, alábbi tényállási elemek a játék során megvalósulnak:

  1. Játékos általi tétfizetés;
  2. Játékos a játékban való részvétellel pénznyereményre, vagy más vagyoni értékű nyereményre válhat jogosulttá;
  3. A nyerés vagy vesztés kizárólag vagy túlnyomórészt a véletlentől függ.

Engedély csak az Szjtv. által nevesített szerencsejáték-fajta kategóriákba tartozó szerencsejátékok szervezésére adható, azonban az „Itt a piros, hol a piros?” típusú szerencsejáték nem sorolható egyik nevesített kategóriába sem, így az tiltott szerencsejátéknak minősül.

MILYEN JOGKÖVETKEZMÉNYEI LEHETNEK AZ 'ITT A PIROS, HOL A PIROS' TÍPUSÚ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZÉSÉNEK?

Az engedély nélküli, tiltott szerencsejáték szervezését a Szerencsejáték Felügyelet szankcionálja, valamint a vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén szabálysértési, illetve büntetőeljárást kezdeményez.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. Évi ii. Törvény 191. § (1) szerint:

Aki közterületen vagy nyilvános helyen tartott tiltott szerencsejátékot szervez, szabálysértést követ el.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 360. § szerint:

Aki tiltott szerencsejátékot rendszeresen szervez, tiltott szerencsejáték rendszeres szervezéséhez helyiséget vagy eszközt bocsát rendelkezésre, vagy tiltott szerencsejátékban való részvételre nagy nyilvánosság előtt felhív, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 364. § szerint:

A tiltott szerencsejáték szervezése elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van, mely önállóan és más büntetés mellett is kiszabható.

JÁTÉKOSI TUDNIVALÓK

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. Évi ii. Törvény 191. § (2) szerint:

Aki közterületen vagy nyilvános helyen tartott tiltott szerencsejátékban részt vesz, szabálysértést követ el.

Egyebekben, az illegális “ITT A PIROS, HOL A PIROS” típusú szerencsejátékban történő részvétel kizárólag a játékos döntésétől függően és saját kockázatára történik!

Az engedély nélküli szerencsejátéknak minősülő illegális szerencsejátékban esetlegesen elért nyereménye a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:121. § (1) bekezdésének a) pontja alapján bírósági úton nem érvényesíthető követelésnek minősül, illetve a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény csak a legális szerencsejátékokból származó jövedelmet mentesíti, így az engedély nélkül szervezett játékokból megszerzett nyereménye SZJA köteles.