SZERENCSEJÁTÉK A PÓKER TÍPUSÚ KÁRTYAJÁTÉK?

Szerencsejátéknak minősül a póker típusú kártyajáték, amennyiben:

  1. a játékosok tétre játszanak,
  2. a játékhoz kapcsolódóan megtett tétjeik fejében nyereményre válnak jogosulttá, valamint
  3. a játékosok nyerési vagy vesztési esélye túlnyomórészt a véletlentől függ.

[A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény, 1. § (1) bekezdése]

  • Az 1. tényállási elem szerinti tétnek minősül minden olyan vagyoni értékű jog, amit a játékban való részvételének feltételeként határoznak meg, így például: nevezési díj, támogatói egyesületi tagdíj, belépődíj, kötelező fogyasztás, stb.
  • A póker játék általános elveire épülő kártyajátékok során a 3. tényállási elem a jelenlegi jogalkotói felfogás szerint egyértelműen megvalósul, hiszen semmilyen játékstratégia esetében sem lehet a kártya leosztásból adódó véletlenszerűséget oly mértékben lecsökkenteni, hogy a játék csak kisebb mértékben függjön a véletlentől.

Szerencsejátéknak minősülő pókerjáték a Szerencsejáték Felügyelet által külön, erre vonatkozóan kiadott engedély birtokában kizárólag az e célból alapított gazdasági társaság által üzemeltetett kártyateremben, illetve kaszinójáték szervezésére létrehozott koncessziós társaság által működtetett játékkaszinóban szervezhető.

MILYEN JOGKÖVETKEZMÉNYEI LEHETNEK AZ ILLEGÁLIS PÓKERJÁTÉK SZERVEZÉSNEK?

Az engedély nélküli, szerencsejátéknak minősülő pókerjáték szervezését a Szerencsejáték Felügyelet szankcionálja, valamint a vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén szabálysértési, illetve büntetőeljárást kezdeményez.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 191. § (1) szerint:

Aki közterületen vagy nyilvános helyen tartott tiltott szerencsejátékot szervez, szabálysértést követ el.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 360. § szerint:

Aki tiltott szerencsejátékot rendszeresen szervez, tiltott szerencsejáték rendszeres szervezéséhez helyiséget vagy eszközt bocsát rendelkezésre, vagy tiltott szerencsejátékban való részvételre nagy nyilvánosság előtt felhív, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A tiltott szerencsejáték szervezése elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van, mely önállóan és más büntetés mellett is kiszabható.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 364. § szerint:

A tiltott szerencsejáték szervezése elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van, mely önállóan és más büntetés mellett is kiszabható.

JÁTÉKOSI TUDNIVALÓK

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 191. § (2) szerint:

Aki közterületen vagy nyilvános helyen tartott tiltott szerencsejátékban részt vesz, szabálysértést követ el.

Ön játékosként legálisan az alábbi szervezőknél vehet részt szerencsejátéknak minősülő pókerjátékban:

Egyebekben, a szerencsejátéknak minősülő illegális pókerjátékban történő részvétel kizárólag a játékos döntésétől függően és saját kockázatára történik!

Az engedély nélküli szerencsejátéknak minősülő illegális pókerjátékban esetlegesen elért nyereménye a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:121. § (1) bekezdésének a) pontja alapján bírósági úton nem érvényesíthető követelésnek minősül, illetve a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény csak a legális szerencsejátékokból származó jövedelmet mentesíti, így az engedély nélkül szervezett játékokból megszerzett nyereménye SZJA köteles.