SZERENCSEJÁTÉK AZ ONLINE PÓKER TÍPUSÚ KÁRTYAJÁTÉK?

Szerencsejátéknak minősül az online póker típusú kártyajáték, amelyben:

  1. a játékosok téttel játszanak,
  2. a játékhoz kapcsolódóan megtett tétjeik fejében nyereményre vál(hat)nak jogosulttá, valamint
  3. a játékban a nyerés vagy vesztés túlnyomórészt a véletlentől függ.

[A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Szjtv.), 1. § (1) bekezdése]

  • Tétnek minősül a pénz és minden olyan vagyoni érték, amit a játékban való részvételének feltételeként határoznak meg, így például: nevezési díj, támogatói egyesületi tagdíj, belépődíj, kötelező fogyasztás, stb.
  • A póker játék általános elveire épülő kártyajátékok során a 3. tényállási elem a jelenlegi jogalkotói felfogás szerint egyértelműen megvalósul, hiszen semmilyen játékstratégia esetében sem lehet a kártya leosztásból adódó véletlenszerűséget oly mértékben lecsökkenteni, hogy a játék csak kisebb mértékben függjön a véletlentől.

Szerencsejátéknak minősülő online pókerjáték kizárólag a Szerencsejáték Felügyelet (SZF) által online kaszinójáték szervezésére kiadott engedély birtokában szervezhető az online kaszinójáték szervezésére létrehozott koncessziós társaság által.  Tiltott szerencsejátéknak az az engedélyköteles szerencsejáték minősül, melyet az SZF által kiadott engedély nélkül szerveznek. [Szjtv. 37. § 14.]

MILYEN JOGKÖVETKEZMÉNYEI LEHETNEK AZ ILLEGÁLIS ONLINE PÓKERJÁTÉK SZERVEZÉSNEK?

Az SZF 365 napra elrendeli az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét annak az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett adatnak, amelynek hozzáférhetővé tétele vagy közzététele tiltott szerencsejáték-szervezést valósít meg.

Az SZF a hozzáférhetetlenné tétel időtartama alatt honlapján közzéteszi:

  1. a jogerős ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel elrendelésével érintett honlap elnevezését
  2. az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel elrendelésével érintett honlapon tiltott szerencsejáték-szervezést megvalósító szervezet vagy személy elnevezését, amennyiben az megállapítható,
  3. és a tiltott szerencsejáték szervezéséhez használt fizetési számla számát, amennyiben az megállapítható.

Pénzforgalmi szolgáltató nem működhet közre a tiltott online szerencsejáték szervezést megvalósító tevékenységhez kapcsolódó tét befizetésének és nyeremény kifizetésének teljesítésében. Az SZF írásban felhívja a tiltott szerencsejátékot szervező személlyel, szervezettel együttműködő, azonosítható elnevezéssel és székhellyel vagy elektronikus levélcímmel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatót a tiltott szerencsejátékkal összefüggő tevékenységének felhagyására.

Az engedély nélküli, szerencsejátéknak minősülő online pókerjáték szervezését az SZF hatósági eljárás keretében az Szjtv. rendelkezései alapján bírsággal szankcionálja, melynek minimális összege 500 ezer forint, maximális összege pedig 100 millió forint.

Az SZF  bűncselekmény elkövetésére utaló gyanú fennállása esetén büntetőeljárást kezdeményez.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 360. §-a szerint:

Aki tiltott szerencsejátékot rendszeresen szervez, tiltott szerencsejáték rendszeres szervezéséhez helyiséget vagy eszközt bocsát rendelkezésre, vagy tiltott szerencsejátékban való részvételre nagy nyilvánosság előtt felhív, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 364. §-a szerint:

A tiltott szerencsejáték szervezése elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van, mely önállóan és más büntetés mellett is kiszabható.

JÁTÉKOSI TUDNIVALÓK

Magyarországon kizárólag az SZF által engedélyezett, online kaszinójáték szervezők nyújthatnak legálisan online pókerjátékot.

A SZERENCSEJÁTÉKNAK MINŐSÜLŐ ILLEGÁLIS ONLINE PÓKERJÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL KIZÁRÓLAG A JÁTÉKOS FELELŐSSÉGÉRE ÉS SAJÁT KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK!

Az engedély nélküli szerencsejátéknak minősülő online pókerjátékban esetlegesen elért nyereménye a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:121. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, bírósági úton nem érvényesíthető követelésnek minősül, illetve a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény csak a legális szerencsejátékokból származó bevétel nem minősül jövedelemnek, így az engedély nélkül szervezett játékokból megszerzett nyereménye után személyi jövedelemadót kell fizetni. (Az adózással kapcsolatos kérdésekben az SZF nem rendelkezik hatáskörrel, annak részleteivel kapcsolatban az állami adóhatóságnál kaphat részletes tájékoztatást.)