1991

1991. augusztus 16-án hatályba lépett a szerencsejáték-törvény, amely életre hívta a Szerencsejáték Felügyeletet. A Pálfi József vezetésével működő országos hatáskörű szerv feladatai közé a játékok engedélyezésén és ellenőrzésén, a játékadó fizetésén túl a jogalkotási javaslatok, stratégiai döntések előkészítését, koncessziók tervezését sorolta a törvény és megszabta részvételét az illegális szerencsejátékok elleni küzdelemben, illetve a szerencsejátékok okozta káros társadalmi hatások leküzdésében.

1992

A Felügyelet három szakmai egységből állt: Engedélyezési, Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályok adták a szervezetet. A Felügyeleti Főosztály három területre tagolta feladatait: az engedélyköteles sorsolásos játékokra, a kaszinókra és a fogadásra.

1993

Ebben az évben vált meg a Szerencsejáték Felügyelet első elnöke Pálfi József elnöki funkciójától, akinek a helyét Dr. Sebes Péter vette át. Akárcsak az előző évben, 1993-ban is sok, 1258 szerencsejáték engedélyezése iránti kérelem érkezett a Felügyelethez, és az egyes játékfajták szerinti összetétel sem változott számottevően: a legtöbben játékterem nyitására, illetve pénznyerő automaták elhelyezésére kértek engedélyt. Ekkor már több mint 1200 játékteremben 5700 pénznyerő automata működött szerte az országban. A Felügyelet engedélyezte a hagyományos és a gépi átvételű lottósorsjegyek forgalmazását.

1995

A szerencsejáték-törvény módosításának következtében sorsolásos játékot Magyarországon kizárólag többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet szervezhetett, és lehetősége nyílt a pénzügyminiszternek arra, hogy koncessziós pályázaton értékesítse a sorsolásos játékok szervezésének jogát. A fejlődés, és a törvényi változások hatására némileg módosult a Szerencsejáték Felügyelet felépítése: Engedélyezési Főosztály, Ellenőrzési Főosztály, Felügyeleti Főosztály, Gazdasági Hivatal és Titkárság alkotta a központot, míg egyes feladatait az intézmény regionális irodák útján látta el: budapesti, pécsi, miskolci, és debreceni területi csoport kezdte meg munkáját.

1998

Elkészült a Szerencsejáték Felügyelet saját honlapja, amelyet folyamatosan bővített a szervezők, a játékosok tájékoztatása érdekében, illetve lehetőség nyílt a Szerencsejáték Felügyelet által használt formanyomtatványok letöltésére is.

1999

Dr. Sebes Pétert, Sibinger Márta váltotta az elnöki székben. Az elnök személyével együtt a szervezeti felépítés is megváltozott. Karakteresen elkülönült a funkcionális és szakmai szervezeti egységek feladatköre, irányítási és felügyeleti rendje. A szakmai főosztályokat az egyes játéktípusok szerint hozták létre.  Létrejött a Sorsolás és Fogadás Engedélyezési és Ellenőrzési-, a Pénznyerő Automaták Engedélyezési és Ellenőrzési-, valamint a Játékkaszinó Engedélyezési és Ellenőrzési Főosztály. Megalakult továbbá egy teljesen új szervezeti egység, a Jogi és Igazgatási Főosztály is, amelynek feladata közé tartozott többek között a Felügyelet teljes működésének jogi koordinálása, a szakmai tevékenység jogi kontrollja. A korábbi Gazdasági Hivatal Gazdasági Önálló Osztállyá vált, és létrejött a Belső Ellenőrzési Csoport is.

2000

Ebben az esztendőben fejeződött be a Felügyelet szervezeti felépítésének az átalakítása. A 2000. év nyarán 4 új területi egység jött létre, így azok száma az ország 8 régiójának megfelelően alakult: Baranyai, Békési, Bács, Budapesti, Hajdú, Heves, Veszprém, Vas Területi Felügyelőségek szolgálták a jogszabályban rögzített feladatok végrehajtását. Munkájukat a Területi Felügyelőségek Főosztálya koordinálta.  A Jogi és Igazgatási Főosztályból kivált a Titkársági Osztály. Az Ügyfélszolgálati Iroda is önállóvá vált, és a korábbi szűk helyiségekből a megnövekedett forgalomnak és igényeknek megfelelő új irodába költözött.

2007

A jogalkotó szándéka szerint a szerencsejátékokat 15 évig eredményesen felügyelő Szerencse­já­ték Felügyelet 2007. január 1-jétől, – feladatainak változatlanul hagyása mellett – az APEH szerve­zeti keretében, a Központi Hivatalban, Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály néven működött tovább.

2008

2008. október 1-jétől az eddigi főosztályvezető-helyettes, dr. Molnár Krisztián vette át az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályának irányítását.

2011

2011. január 1-jén az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyőrség jogutódjaként létrejött a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály továbbra is az állami adóhatóság Központi Hivatalának főosztályaként működött.

2013

A főosztály az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalba történt integrációját (2007. január 1.) követően elsősorban az egyes szerencsejáték fajták szerinti feladatellátás alapján kialakított osztályok keretében működött.

A jogszabályi változások, valamint a szerencsejáték piac jelentős mértékű átalakulása miatt megváltozott körülmények, a legális piac visszaszorulása, és ezzel párhuzamosan az illegális piac térnyerése okán a Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályon belső szervezeti átalakítás történt. Az alapvetően játékfajták szerinti osztálystruktúrát felváltotta az osztályok feladatkörök szerinti kialakítása. Az új hangsúlyok szerint ellátandó ellenőrzési feladatok okán a főosztályon két, feladatellátását tekintve elsődlegesen ellenőrzési funkciójú osztály került felállításra. A Szerencsejáték Ellenőrzési és Ügyfélszolgálati Osztály – és az osztályhoz tartozó kihelyezett ügyfélszolgálatok, illetve a Szerencsejáték Ellenőrzési Osztály, amely  az engedélyezett szerencsejáték piac (sorsolásos játékok, fogadások, játékkaszinók, kártyatermek) és a bejelentés-köteles játékok (ajándéksorsolás, tombola) ellenőrzését végzi.

A Szerencsejáték Engedélyezési és Hatósági Osztály a legális szerencsejáték piaccal összefüggésben az engedélykérelmek, játékterv módosítására irányuló és egyéb kérelmek ügyintézését végzi, valamint ellátja mind az engedélyezett, mind az illegális piaccal, illetve a bejelentés-köteles játékokkal összefüggésben a hatósági, szankciós tevékenységet.

A Szerencsejáték Szakmai Elvi Osztály feladatkörét, az itt dolgozó kollégák munkakörét a szervezeti változások nem érintették.

2017

A Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII.5.) Korm. rendelet alapján, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányításának Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya kivált az állami adó- és vámhatóság szervezetéből, és feladatait jogutódként a Nemzeti Fejlesztési Miniszter irányítása alatt központi hivatalként működő Szerencsejáték Felügyelet vette át. A dr. Nagy László elnök vezetése alatt álló Szerencsejáték Felügyelet szervezeti felépítése a tevékenység-fajták (engedélyezés, ellenőrzés, hatósági, jogi munka) szerint tagozódott. Létrejött az általános elnökhelyettes irányítása alatt működő Hatósági Főosztály, illetve  Jogi Főosztály, valamint a gazdasági elnökhelyettes által felügyelt Gazdasági és Igazgatási Főosztály.

2020

2020. január 1. napjától a Szerencsejáték Felügyelet hatásköre bővült, amelyben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott szerencsejátékot népszerűsítő reklámtilalmak megsértése esetén fogyasztóvédelmi hatóságként jár el.