SZABÁLYZATOK, ALAPÍTÓ OKIRAT

Dokumentum címe Művelet
Alapító okirat Letöltés
Szervezeti és működési szabályzat Letöltés
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Letöltés
Információátadási szabályzat Letöltés

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök