KÖZÉRDEKŰ ADATOK ARCHÍVUMA

Archiválás dátuma Archiválással érintett fejezet a honlapon Archivált anyag megtekintése
2020.11.09. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Feladat_hataskor.html
2020.11.09. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei Az SZF nyilvántartásai
2020.11.09. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
2020.11.09. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani Az SZF szerződései
2020.11.09. Közbeszerzési információk Az SZF 2019. évi statisztikai összegezése
Archiválás dátuma Archiválással érintett fejezet a honlapon Archivált anyag megtekintése
2020.08.26. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Feladat_hataskor.html
Archiválás dátuma Archiválással érintett fejezet a honlapon Archivált anyag megtekintése
2020.07.16 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Felettes_felugyeleti_szervek.html
2020.07.16 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei Nyilvantartasok_0508.pdf
2020.07.16 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Juttatas_0508.pdf
2020.07.16 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani SZF_szerzodesek_0508.pdf
2020.07.16. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Feladat_hataskor.html
Archiválás dátuma Archiválással érintett fejezet a honlapon Archivált anyag megtekintése
2020.04.01 Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) SZF_kozbesz_terv_2019.pdf
2020.05.08 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Felettes_felugyeleti_szervek.html
2020.05.08 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei Nyilvantartasok_08.pdf
2020.05.08 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója SZF_elemi_koltsegvetes_0423.pdf
2020.05.08 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója Eves_koltsegvetesi_beszamolo_2018.pdf
2020.05.08 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Juttatas_1120.pdf
2020.05.08 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani SZF_szerzodesek_1120.pdf
2020.05.08 Az SZF 2018. évi statisztikai összegezése Statisztika_SZF.pdf
2020.05.08 Közbeszerzési információk/Összegzés az ajánlatok elbírálásáról 2018. II. negyedév Ultimate.pdf
2020.05.25. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Feladat_hataskor.html
Archiválás dátuma Archiválással érintett fejezet a honlapon Archivált anyag megtekintése
2019.11.20 Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai Juttatas_0801.pdf
2019.11.20 Az SZF szerződései SZF_szerzodesek_0801.pdf
2019.11.20 Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) SZF_kozbesz_terv_2019.pdf
Archiválás dátuma Archiválással érintett fejezet a honlapon Archivált anyag megtekintése
2019.08.01 Az SZF jogszabályai, közjogi szervezetszabályozó eszközei, szervezeti és működési szabályzata, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Feladat_hataskor.html
2019.08.01 Az SZF nyilvántartásai Nyilvantartasok_2019.pdf
2019.08.01 Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai Juttatas_0423.pdf
2019.08.01 Az SZF szerződései SZF_szerzodesek_0423.pdf
2019.08.01 Az SZF jogszabályai, közjogi szervezetszabályozó eszközei, szervezeti és működési szabályzata, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata JF_2_2_2018.pdf (alapító okirat)
2019.08.01 Az SZF jogszabályai, közjogi szervezetszabályozó eszközei, szervezeti és működési szabályzata, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata adatvedelmi_szabalyzat.pdf
2019.08.01 Az SZF jogszabályai, közjogi szervezetszabályozó eszközei, szervezeti és működési szabályzata, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata informacioatadas_szabalyzat.pdf
Archiválás dátuma Archiválással érintett fejezet a honlapon Archivált anyag megtekintése
2019.04.23 Az SZF jogszabályai, közjogi szervezetszabályozó eszközei, szervezeti és működési szabályzata, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Feladat_hataskor.html
2019.04.23 Az SZF elemi költségvetése SZF_Elemi koltsegvetes_2019.pdf
2019.04.23 Az SZF 2017. évi költségvetési beszámolója Eves_koltsegvetesi_beszamolo_2017.pdf
2019.04.23 Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai Juttatas_2018_04.pdf
2019.04.23 Az SZF szerződései Szerzodesek_SZF_2018_04.pdf
2019.04.23 Az SZF 2018. évi aktuális közbeszerzési terve SZF_kozbesz_terv_2018.pdf
2019.06.17 Az SZF jogszabályai, közjogi szervezetszabályozó eszközei, szervezeti és működési szabályzata, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata informacioatadas_szabalyzat.pdf
Archiválás dátuma Archiválással érintett fejezet a honlapon Archivált anyag megtekintése
2019.01.15 Az SZF jogszabályai, közjogi szervezetszabályozó eszközei, szervezeti és működési szabályzata, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Feladat_hataskor.pdf
2019.01.15 Az SZF jogszabályai, közjogi szervezetszabályozó eszközei, szervezeti és működési szabályzata, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata SZMSZ.pdf
2019.02.13 Az SZF felettes, felügyeleti szerve, illetve a hatósági döntések ellen benyújtott kereset elbírálására jogosult szerv Felettes_felugyeleti_szervek.pdf
2019.02.13 Az SZF jogszabályai, közjogi szervezetszabályozó eszközei, szervezeti és működési szabályzata, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Feladat_hataskor.pdf
2019.02.13 Az SZF jogszabályai, közjogi szervezetszabályozó eszközei, szervezeti és működési szabályzata, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata SZF_alapito_okirat.pdf
2019.02.13 Az SZF nyilvántartásai Nyilvantartasok.pdf
2019.02.13 Az SZF elemi költségvetése SZF_Elemi_koltsegvetes_2018.pdf
2019.02.13 Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai juttatas_2018.pdf
2019.02.13 Az SZF szerződései Szerzodesek_SZF_2018.pdf
Archiválás dátuma Archiválással érintett fejezet a honlapon Archivált anyag megtekintése
2018.10.17 Az SZF felettes, felügyeleti szerve, illetve a hatósági döntések ellen benyújtott kereset elbírálására jogosult szerv Felettes_felugyeleti_szervek.pdf
2018.10.17 Az SZF jogszabályai, közjogi szervezetszabályozó eszközei, szervezeti és működési szabályzata, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Feladat_hataskor.pdf
2018.10.17 Az SZF jogszabályai, közjogi szervezetszabályozó eszközei, szervezeti és működési szabályzata, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata informacioatadas_szabalyzat.pdf
2018.10.17 Az SZF jogszabályai, közjogi szervezetszabályozó eszközei, szervezeti és működési szabályzata, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata adatvedelmi_szabalyzat.pdf
2018.10.17 Az SZF jogszabályai, közjogi szervezetszabályozó eszközei, szervezeti és működési szabályzata, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata SZF_alapito_okirat.pdf
2018.10.17 Az SZF jogszabályai, közjogi szervezetszabályozó eszközei, szervezeti és működési szabályzata, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata SZMSZ.pdf
2018.10.17 Az SZF nyilvántartásai Nyilvantartasok.pdf
2018.10.17 Az SZF 2017. évi költségvetési beszámolója Eves_koltsegvetesi_beszamolo_2017.pdf
2018.10.17 Az SZF elemi költségvetése SZF_Elemi_koltsegvetes_2018.pdf
2018.10.17 Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai juttatas_2018.pdf
2018.10.17 Az SZF szerződései Szerzodesek_SZF_2018.pdf
2018.10.17 Az SZF 2018. évi aktuális közbeszerzési terve SZF_kozbesz_terv_2018.pdf
2018.10.17 Közbeszerzési információk Nyomat előállító eszközök teljes körű üzemeltetése, SZF TÜSZ – 2018
2018.10.17 Közbeszerzési információk A Szerencsejáték Felügyelet által használt, auditált DMSONE Ultimate PE iktató- és iratkezelő rendszer továbbfejlesztése, szoftverkövetése és szakértői támogatása
2018.12.03 Az SZF jogszabályai, közjogi szervezetszabályozó eszközei, szervezeti és működési szabályzata, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Feladat_hataskor.pdf
Archiválás dátuma Archiválással érintett fejezet a honlapon Archivált anyag megtekintése
2018.07.12 Az SZF felettes, felügyeleti szerve, illetve a hatósági döntések ellen benyújtott kereset elbírálására jogosult szerv Felettes_felugyeleti_szervek.pdf
2018.07.12 Az SZF jogszabályai, közjogi szervezetszabályozó eszközei, szervezeti és működési szabályzata, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Feladat_hataskor.pdf
2018.07.12 Az SZF jogszabályai, közjogi szervezetszabályozó eszközei, szervezeti és működési szabályzata, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata adatvedelmi_szabalyzat.pdf
2018.07.12 Az SZF jogszabályai, közjogi szervezetszabályozó eszközei, szervezeti és működési szabályzata, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata informacioatadasi szabalyzat.pdf
2018.07.12 Az SZF jogszabályai, közjogi szervezetszabályozó eszközei, szervezeti és működési szabályzata, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata SZF_alapito_okirat.pdf
2018.07.12 Az SZF jogszabályai, közjogi szervezetszabályozó eszközei, szervezeti és működési szabályzata, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata SZMSZ.pdf
2018.07.12 Az SZF nyilvántartásai Nyilvantartasok.pdf
2018.07.12 Az SZF elemi költségvetése SZF_Elemi_költségvetés_2018.pdf
2018.07.12 Az SZF 2017. évi költségvetési beszámolója SZF_Elemi_koltsegvetes_beszamolo_2017.pdf
2018.07.12 Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai juttatas_2018.pdf
2018.07.12 Az SZF szerződései Szerzodesek_SZF_2017.pdf
2018.07.12 Az SZF szerződései Szerzodesek_SZF_2018.pdf
2018.07.12 Az SZF 2018. évi aktuális közbeszerzési terve SZF_kozbesz_terv_2018.pdf
Archiválás dátuma Archiválással érintett fejezet a honlapon Archivált anyag megtekintése
2018.04.27 Az SZF felettes, felügyeleti szerve, illetve a hatósági döntések ellen benyújtott kereset elbírálására jogosult szerv Felettes_felugyeleti_szervek.pdf
2018.04.27 Az SZF jogszabályai, közjogi szervezetszabályozó eszközei, szervezeti és működési szabályzata, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Feladat_hataskor.pdf
2018.04.27 Az SZF jogszabályai, közjogi szervezetszabályozó eszközei, szervezeti és működési szabályzata, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata adatvedelmi_szabalyzat.pdf
2018.04.27 Az SZF jogszabályai, közjogi szervezetszabályozó eszközei, szervezeti és működési szabályzata, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata informacioatadasi szabalyzat.pdf
2018.04.27 Az SZF jogszabályai, közjogi szervezetszabályozó eszközei, szervezeti és működési szabályzata, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata SZF_alapito_okirat.pdf
2018.04.27 Az SZF jogszabályai, közjogi szervezetszabályozó eszközei, szervezeti és működési szabályzata, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata SZMSZ.pdf
2018.04.27 Az SZF nyilvántartásai Nyilvantartasok.pdf
2018.04.27 Az SZF elemi költségvetése SZF_Elemi_költségvetés_2018.pdf
2018.04.27 Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai juttatas_2017.pdf
2018.04.27 Az SZF szerződései Szerzodesek_SZF_2017.pdf
2018.04.27 Az SZF 2018. évi aktuális közbeszerzési terve SZF_kozbesz_terv_2018.pdf