NEMZETI VAGYON KEZELÉSÉÉRT FELELŐS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútumrendelet) 144. § 6. pontja szerint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős tagja.

A miniszter a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért való felelőssége keretében előkészíti a szerencsejátékra és a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletére vonatkozó jogszabályokat. A miniszter tevékenységét a Miniszterelnöki Kormányiroda segíti.

A Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás 52. § f) pontja értelmében a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter felelős a Statútumrendelet 144–149. §-ában meghatározott feladatok ellátásáért, ennek keretében különösen: irányítja a Szerencsejáték Felügyeletet, gyakorolja a vezetője felett a kinevezés és felmentés jogát.

A miniszter ellátja a szerencsejáték-szervezés felügyeletét és a szerencsejáték-felügyeleti hatóság irányítását, valamint képviseli a Magyar Államot a szerencsejáték-szervezéssel kapcsolatos pályázati és pályázat nélküli ajánlattételi eljárásban, illetve a koncessziós szerződések megkötése és végrehajtása során.

A szerencsejáték-szervezéshez kapcsolódó nemzetközi szerződés esetén a miniszter, az egyéb, szerencsejáték-szervezéshez kapcsolódó két- vagy többoldalú szerződés esetén a miniszter vagy a szerencsejáték-felügyeleti hatóság vezetője jár el a szerződés előkészítése, megkötése, módosítása, megszüntetése során és felel a szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséért.

A NEMZETI VAGYON KEZELÉSÉÉRT FELELŐS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER ELÉRHETŐSÉGEI

Név Mager Andrea
Szervezet Miniszterelnöki Kormányiroda
Cím 1014 Budapest, Színház utca 1.
1011 Budapest, Vám utca 5-7.
Postai cím 1357 Budapest, Pf. 3.
Telefon +36 (1) 795 5000
E-mail cím
Weboldal https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kormanyiroda
https://www.kormany.hu/hu/tarca-nelkuli-miniszter-3

A SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÓSÁGI DÖNTÉSEI ELLEN BENYÚJTOTT KERESET ELBÍRÁLÁSÁRA JOGOSULT SZERV

A Szerencsejáték Felügyelet hatósági döntései tekintetében fellebbezésnek nincs helye.
A hatóság döntései ellen benyújtott kereset elbírálására jogosult szerv a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.

Szervezet Fővárosi Törvényszék
Cím 1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.
Postai cím 1255 Budapest, Pf.: 117.
Ügyfélszolgálati telefon +36 (1) 346 2100 (központi telefonszám)
Weboldal https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/20131119/fovarosi-kozigazgatasi-es-munkaugyi-birosag-kozigazgatasi-ugyszak