PIACFELÜGYELET

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 38. § alapján a központi hivatalok tevékenységük alapján – a központi hivatalt létrehozó törvényben vagy kormányrendeletben: a) hatósági, b) piacfelügyeleti, c) szolgáltató, d) fenntartói, e) forráskezelő, f) ellenőrző, illetve g) kiszolgáló típusokba sorolhatóak.

A Szerencsejáték Felügyelet, mint központi hivatalként működő központi költségvetési szerv, piacfelügyeleti típusú központi hivatalként került besorolásra a Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján.

A szerencsejáték felügyelet hatósági felügyeleti tevékenységének célja a szerencsejáték-piac zavartalan és eredményes működésének, a játékosok érdekei védelmének, továbbá a szerencsejáték-piaccal szembeni bizalom erősítésének érdekében a szerencsejáték-szervezők joggyakorlásának elősegítése és a szerencsejáték-piac folyamatos felügyelete.