Kép

A GREF egy olyan nonprofit szervezet, melynek kifejezett célkitűzése, hogy létrehozott Fórumán keresztül az európai szerencsejáték szabályozás képviselői megvitathassák a szerencsejáték szabályozás szempontjából releváns szakpolitikai kérdéseket, és esetenként a résztvevők beleegyezésével a GREF képviselje az európai szerencsejáték szabályozók eltérő álláspontjait, valamint biztosítson egy központi kapcsolattartási pontot az európai hatóságok és kapcsolódó szervezetek számára.

www.gref.net
Kép

Az FATF egy, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni küzdelem érdekében létrehozott kormányközi szervezet, amely olyan nemzetközi standardokat állapít meg, amelyeknek célja, hogy megelőzze ezen illegális tevékenységeket és az általuk társadalomnak okozott károk bekövetkezését. Döntéshozatali testületként arra törekszik, hogy a szakterületen belül megteremtse a szükséges politikai akaratot és egyetértést a nemzeti jogalkotási és szabályozási reformok végrehajtása érdekében, valamint vizsgálja és értékelje tagállamai ilyen irányú jogalkotását, gyakorlatát, és intézkedéseit.

www.fatf-gafi.org
Kép

Az EASG egy olyan nonprofit szervezet, amelynek célja, hogy tagjai között elősegítse a diskurzust a szerencsejáték szektoron belül megjelenő különböző álláspontok reprezentálása érdekében. A szövetség fórumot biztosít a szerencsejáték szisztematikus tanulmányozáshoz, a szakterülettel kapcsolatos véleménycseréhez, valamint az összegyűjtött tudás terjesztéséhez a vonatkozó, fontos tárgykörökben (pl. játékfüggőség, szabályozási, történelmi, és társadalmi aspektusok).

www.easg.org
Kép

Az EEAS az Európai Unió diplomáciai testülete, amely segíti az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét az Unió kül- és biztonságpolitikájának kialakításában és végrehajtásában. Szorosan együttműködik többek között a tagállamok külügyi, védelmi és fejlesztési minisztériumaival, az Egyesült Nemzetek Szervezetével (ENSZ), valamint más EU intézményekkel, és nemzetközi szervezetekkel. Gondoskodik továbbá a nem uniós országokkal kialakított diplomáciai kapcsolatokról és stratégiai partnerségekről.

www.eeas.europa.eu