FOGYASZTÓVÉDELEM

2020. január 1. napjától a Szerencsejáték Felügyelet (továbbiakban: SZF) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban: Grtv.) foglaltak alapján, valamint a Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 5/A. § szerint szerencsejátékot népszerűsítő, szerencsejátékhoz kapcsolódó reklámok tekintetében fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat lát el.

SZERENCSEJÁTÉKOT NÉPSZERŰSÍTŐ KERESKEDELMI KÖZLEMÉNYEK

Kereskedelmi közleménynek minősül az olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat vagy a felhasználók által létrehozott videókat, vagy szerepelnek azokban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a termékmegjelenítés.

HATÁSKÖRÖK MEGOSZLÁSA

REKLÁM
MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK ÉS MŰSORSZÁMOK TÁMOGATÁSA
TERMÉKMEGJELENÍTÉS

Az SZF fogyasztóvédelmi hatáskörében a Grtv. 5. § (1) bekezdése, és 21. § alapján az alábbi két pontban felsorolt rendelkezések megsértése esetén járhat el:

1. TILOS KÖZZÉTENNI

  • olyan reklámot, amely az SZF engedélye nélkül szervezett szerencsejátékot népszerűsít;
  • olyan reklámot, amely gyermek-, illetve fiatalkorúak szerencsejátékban való részvételére szólít fel;
  • szerencsejátékhoz kapcsolódó reklámot olyan sajtótermékben, amely alapvetően gyermek-, illetve fiatalkorúakhoz szól.

2. TILOS SZEREPELNI

  • olyan reklámban, amely az SZF engedélye nélkül Magyarország területén szervezett szerencsejátékot népszerűsít.