A szerencsejáték-szolgáltatások tárgyköre tekintetében az Európai Unióban nem került még megalkotásra ágazatspecifikus jogszabály. Az EU országai autonóm módon alakíthatják a szerencsejáték-szolgáltatásokra irányadó normák rendelkezéseinek tartalmát mindaddig, amíg azok megfelelnek az Európai Unió működéséről szóló szerződésben (EUMSZ) megállapított alapvető szabadságjogoknak. Utóbbiak érvényesülését jogesetenként az EU Bírósága értelmezi.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

A szerencsejáték tárgyú EUB döntések listáját az alábbi linken tekintheti meg:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/gambling/infringements-court-cases_en