INTEGRITÁS

A Szerencsejáték Felügyelet, mint piacfelügyeleti típusú, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv, elkötelezett a közszféra szakmailag magas színvonalú, átlátható és etikus működése, illetve a korrupció elleni harc mellett.

Ezen elveknek való megfelelés érdekében az SZF – az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Integritásrendelet) előírásainak megfelelően – integritásirányítási rendszert működtet, amelynek tevékenységét az elnök irányítása mellett az integritás tanácsadó koordinálja.

AZ INTEGRITÁS TANÁCSADÓ INTEGRITÁS RENDELETBEN MEGFOGALMAZOTT FELADATAI

  • közreműködik az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérésében, az azok kezelésére szolgáló intézkedési terv, valamint az annak végrehajtásáról szóló integritás jelentés elkészítésében;
  • az intézkedési terv alapján javaslatot tesz az államigazgatási szerv hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzései megtartására, valamint közreműködik ezek végrehajtásában;
  • a hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján tájékoztatást és tanácsot ad a hivatali szervezet vezetői és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben;
  • gondoskodik a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációjáról, valamint a hivatali szervezet vezetője általi meghatalmazása esetén ellátja a szervezet működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

BEJELENTÉSEK FOGADÁSA

A szervezet működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó közérdekű bejelentéseket az integritás tanácsadó fogadja, az alábbi elérhetőségeken:

Név Dr. Futó Balázs
Postai cím 1372 Budapest, Pf. 431
(A levélre kérjük ráírni, hogy „saját kezű felbontásra”.)
Telefon +36 (1) 550 2507
E-mail cím