Az Szjtv. 1. § (1) bekezdése értelmében szerencsejáték minden olyan játék, amelyben a játékos pénz fizetése, vagy vagyoni érték nyújtása fejében, meghatározott feltételek fennállása vagy bekövetkezése esetén pénznyereményre, vagy más vagyoni értékű nyereményre válik jogosulttá. A nyerés vagy a vesztés kizárólag, vagy túlnyomórészt a véletlentől függ.

Ahhoz tehát, hogy valamely játék szerencsejátéknak minősüljön, az Szjtv. által szabályozott három alábbi feltételnek együttesen fenn kell állnia a játékkal összefüggésben:

  1. legyen pénzfizetés vagy vagyoni érték nyújtása,
  2. a játékos a játékban való részvétellel pénznyereményre, vagy más vagyoni értékű nyereményre válhat jogosulttá,
  3. a nyerés vagy vesztés kizárólag vagy túlnyomórészt a véletlenen múljon.

Az Szjtv. az alábbi szerencsejáték-fajtákat nevesíti:

  • sorsolásos játék,
  • nem sorsolásos játék,
  • kaszinójáték, online kaszinójáték,
  • fogadás,
  • kártyajáték,
  • távszerencsejáték.

Szerencsejáték szervezésére engedély kizárólag az Szjtv. által nevesített szerencsejáték-fajtákra, az Szjtv. által előírt feltételek teljesülése esetén, az Szjtv.-ben meghatározott szervezői kör részére adható. Olyan szerencsejátékra, amely nem felel meg egyik, az Szjtv. által nevesített szerencsejáték-fajtának sem, engedély nem adható. Az engedély nélküli, tiltott szerencsejáték szervezését a szerencsejáték-felügyeleti hatóság szankcionálja, továbbá a jogszabályi feltételek fennállása esetén a nyomozószervnél büntetőeljárást kezdeményez.