A hagyományos licitjáték esetében a licittárgy megvásárlásának jogát a licitálásra nyitva álló időtartamon belül utoljára legnagyobb tétet tevő licitáló, a fordított licitjáték esetében a legkisebb egyetlen licitet tevő játékos nyeri meg.

A licitjáték végeredményére számos tényező hat (hányan és mikor licitálnak, milyen számot tettek meg licitjükben, mennyire tőkeerősek a licitálók), azonban ezen tényezők mindegyike visszavezethető a véletlenre, így a nyerés vagy a vesztés mindkét típusú játék esetében – jellemzően – túlnyomórészt a véletlenen múlik.

Igen, amennyiben játékos pénz, vagy vagyoni érték (például krediteket vásárolnak) nyújtása fejében, meghatározott feltételek fennállása, vagy bekövetkezése esetén nyereményre válik jogosulttá és a nyerés vagy vesztés túlnyomórészt, vagy kizárólag a véletlentől függ. (Lásd az előző kérdésre adott válaszban megfogalmazottakat.)

A szerencsejáték szervezőtevékenység folytatásához a szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélye szükséges. Ilyen szerencsejáték szervezésére Magyarország területén és valamennyi jogszabályi feltétel teljesítése esetén, kizárólag a Magyar Állam tulajdonában lévő, szerencsejáték-szervező tevékenység rendszeres folytatására létrehozott gazdálkodó szervezet, vagyis az állami játékszervező jogosult, az adott játék szervezésére vonatkozó engedély birtokában.

Nem. Magyarország területére on-line licitjáték szervezésére vonatkozó szerencsejáték szervezői engedély nem került kibocsátásra, ezért valamennyi ilyen tevékenység illegális. Az engedély nélkül szervezett szerencsejáték szervezőjével szemben bírság szabható ki, illetve a tiltott szerencsejáték rendszeres szervezője esetében ez a tevékenység büntetőjogi felelősségre vonás alapjául is szolgálhat.