A játékosvédelmi nyilvántartás a bírósági korlátozás és a jelentős önkorlátozás alatt állók védelmét szolgálja. A bírósági korlátozás alatt állók esetén a nyilvántartás vezetésével és szervezői lekérdezésével biztosítható, hogy a cselekvőképességükben (azaz szerződéskötési, jognyilatkozat-tételi képességükben) bírósági döntéssel is korlátozott személyek játékkaszinóban, kártyateremben, online oldalakon szerencsejátékot ne játsszanak. A jelentős önkorlátozás alatt állók esetén a nyilvántartás célja a játékos szerencsejátékhoz való hozzáférését korlátozó döntésének a támogatása.

Nem. A játékosvédelmi nyilvántartásban a bírósági korlátozás és a jelentős önkorlátozás alatt állók szerepelnek. A bírósági korlátozásra a szerencsejáték függőség mellett egyéb okból is sor kerülhet, a nyilvántartás nem tartalmazza bírósági korlátozás esetén az elrendelés okát. A jelentős önkorlátozó nyilatkozatot a játékos indokolás és az ok megjelölése nélkül teszi meg, a nyilvántartás ebben az esetben sem tartalmazhatja a korlátozás okát, hátterét. A játékosvédelmi nyilvántartásban tehát nem szerepelhet szerencsejáték függőségre vonatkozó adat, a nyilvántartás nem tekinthető a szerencsejátékfüggők nyilvántartásának.

Nem. A problémás játék, kóros játékszenvedély kezelésével továbbra is a megfelelő szakértelemmel rendelkező egészségügyi, szociális szolgáltatók, családsegítő, családvédelmi szolgálatok foglalkoznak. A játékfüggőséggel foglalkozó szolgáltatók elérhetőségi adatait – az információ minél tágabb körű terjesztése érdekében – a szerencsejáték szervezők honlapján, a játéktérben és az értékesítés során is közzé kell tenni. A Szerencsejáték Felügyelet a szerencsejáték szervezők játékosvédelmi, közzétételi kötelezettségeinek teljesítését ellenőrzi, játékfüggőség felismerésével és kezelésével kapcsolatos feladatokat közvetlenül azonban nem lát el.

A nyilvántartásban a játékos személyazonosító adatai, a korlátozás jellege (bírósági vagy önkéntes elhatározáson alapuló korlátozás), a korlátozással érintett szerencsejáték fajta/szerencsejáték szervezők és a korlátozás időtartama szerepel. A személyazonosító adatok köre teljes mértékben azonos azzal az adatkörrel, amellyel a szervező egyébként is rendelkezik a játékos első belépésekor, bejelentkezésekor elvégzett azonosítása alapján (családi név és utónév, születési családi név és utónév, anyja neve, születési hely és idő, személyazonosító okmány típusa és száma, lakcím).

Ez a szervezői kör a pénzmosás ellenes szabályok hatálya alá tartozik, ezért ezek a szervezők jelenleg is rögzítik a játékosok azonosító adatait a játékos első belépésekor, bejelentkezésekor. A bírósági korlátozás és a saját döntésen alapuló korlátozás érvényesítéséhez a gyakorlatban a játékos azonosítása szükséges, ami kizárólag a játékkaszinó, a kártyaterem, a távszerencsejáték és az online kaszinójáték esetén, azaz a kötelező személyazonosításhoz kötött játékoknál biztosítható.

A játékos regisztrációjakor, belépésekor, bejelentkezésekor a személyazonosság ellenőrzése mellett a szervező azt is megvizsgálja, hogy a játékos szerepel-e a játékosvédelmi nyilvántartásban. A lekérdezéshez a játékos szervező nyilvántartásában már szereplő adatainak megadása szükséges. A lekérdezéssel a szervező egyetlen általa nem ismert adathoz juthat hozzá: ahhoz, hogy a játékos korlátozás alatt áll vagy korlátozástól mentes. Ha a játékos korlátozás alatt áll, a játékos nem regisztrálható, a már regisztrált játékos nem léphet be a játékkaszinóba, kártyaterembe, nem jelentkezhet be távszerencsejáték és online kaszinójáték oldalra. A lekérdezés eredményeként a korlátozásról szóló rövid igazolást a szervező a játékkaszinóban és kártyateremben nyomtatott formában, távszerencsejáték, online kaszinójáték esetén elektronikus levélben bocsátja a játékos rendelkezésére.