A jelentős önkorlátozó nyilatkozat a játékos saját döntését támogató eszköz, amely biztosítja, hogy a játékos egyes szerencsejáték(ok)hoz vagy egyes szerencsejáték szervezők szolgáltatásához a döntése szerinti időtartamban ne férjen hozzá.

Nem, a nyilatkozatot nem kell indokolni és azt semmilyen igazolással nem kell alátámasztani. A nyilatkozat a játékos döntésétől függően bármely okból megtehető, nem csak szerencsejáték függőséggel kapcsolatba hozható okból kerülhet sor nyilatkozattételre.

Nem, a jelentős önkorlátozó nyilatkozatot kizárólag a játékos, saját nevében, saját döntése alapján teheti meg. A játékos döntéshozatalát a házastárs és a családtagok, barátok bátoríthatják, támogathatják, de a játékos helyett a nyilatkozatot nem tehetik meg.

A játékkaszinó és a kártyaterem látogatását, valamint a távszerencsejáték és online kaszinójáték regisztrációt, bejelentkezést korlátozhatja a játékos a nyilatkozattal. A nyilatkozatot ugyanezen játékok szervezőire is meg lehet tenni, ekkor legalább 2 szerencsejáték szervezőt kell megjelölni.

Nyilatkozatot 2016. január 1-jétől lehet tenni. A nyilatkozat a játékos döntésétől függően 1, 3 vagy 5 évre szólhat. Az 1 évre szóló nyilatkozatot nem lehet visszavonni, a 3 vagy 5 évre szóló nyilatkozat 2 év elteltével vonható vissza. A visszavonásra kizárólag személyesen az SZF-nél kerülhet sor. A jelentős önkorlátozó nyilatkozat ismételten is megtehető, ezzel a korlátozás időtartama a játékos igényei szerint növelhető.

Ha a játékos a nyilatkozatot papír alapú teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja, akkor azt postai úton, személyes megjelenés nélkül is előterjesztheti az SZF-hez (1372 Budapest, Pf. 431). Ebben az esetben a nyilatkozatot a) teljes egészében saját kézzel kell írni és azt alá kell írni, vagy b) a nem saját kézzel írt nyilatkozatot alá kell írni és az aláírást két tanúval vagy közjegyzővel vagy bírósággal vagy ügyvéddel kell hitelesíttetni. Tanúk alkalmazása esetén a tanúk aláírása mellett a tanúk nevét és lakcímét is fel kell tüntetni. Tanúk alkalmazásával az aláírt nyomtatvány is előterjeszthető postán. A nyilatkozatban a következő tartalmi elemeket kell szerepeltetni: a) a játékos azonosító adatait [családi és utónév, születési családi és utónév, anyja neve, születési hely és idő, azonosító okmány típusa és száma (pl. személyi igazolvány és száma), lakcím], b) a korlátozni kívánt szerencsejáték fajtát (játékkaszinó, kártyateremben szervezett kártyajáték, távszerencsejáték vagy online kaszinójáték) vagy ezek legalább 2 szervezőjét, c) a korlátozás időtartamát (1 vagy 3 vagy 5 év), d) kifejezett nyilatkozatot a korlátozásra (pl. „kérem, hogy a korlátozást részemre biztosítani szíveskedjenek”), e) dátumot, aláírást (nem saját kezűleg írt nyilatkozatban a hitelesítők adatait, aláírását).

A tanúk alkalmazása nélküli, kitöltött és aláírt SZF_42-es nyomtatványt a játékos az SZF-nél ügyfélfogadási időben, a személyazonosság igazolása mellett terjesztheti elő. A nyomtatvány az SZF ügyfélszolgálatain, honlapján és a szervezők értékesítőhelyein, honlapján is elérhető. A nyomtatvány használata a nyilatkozattétel során nem kötelező. A nyilatkozatot e-Papír szolgáltatás felhasználásával az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek elektronikus úton is előterjeszthetik.