A szerencsejáték szórakozási lehetőség. A túlzásba vitt szerencsejátéknak azonban súlyos következményei lehetnek: kóros játékfüggőség alakulhat ki, a betegség a játékost és családi, baráti kapcsolatait is tönkreteheti. A játékosvédelmi intézkedések elsősorban a szerencsejáték káros hatásainak csökkentésére, kiküszöbölésére szolgálnak. A játékosvédelmi intézkedések a kóros játékszenvedéllyel nem érintett játékosok részére is hasznosak lehetnek, mert segítenek a játékost rendes mederben tartani.

A szervezők játékosvédelmi eszközeiket 2016. január 1-től biztosítják a játékosoknak. Jelentős önkorlátozó nyilatkozatot szintén 2016. január 1-jétől lehet tenni, a játékosvédelmi nyilvántartást a személyazonosításhoz kötött játékok szervezői 2016. január 1-jétől kérdezhetik le. A 2016. január 1-től bevezetésre került eszközökkel kapcsolatban az SZF (illetve jogelődje 2017. június 30-ig a NAV KI SZEF) játékosvédelmi zöld száma (+36 (80) 205 352) is 2016. január 1-től hívható.

Nincs. A játékosvédelmi eszközöket a szerencsejáték szervezők valamennyi játékos részére feltétel nélkül és ingyenesen biztosítják. A játékosvédelmi eszköz igénybevételét nem kell indokolni.

A szervező közvetlenül tájékoztatja a játékosokat a saját játékosvédelmi eszközeiről a honlapján, a játéktérben és az értékesítőhelyeken. A részvételi szabályzatban a szervező a játékosvédelmi eszközöket részletesen bemutatja, ezért a részvételi szabályzatot is célszerű lehet tanulmányozni. Szükség esetén az SZF is tájékoztatást ad a szervező játékosvédelmi eszközeiről.

A szervezőnél tehető önkorlátozó nyilatkozat az adott szervezőnél korlátozza a belépést és időtartama maximum 2 év. Az SZF-hez benyújtható jelentős önkorlátozó nyilatkozattal a játékos valamennyi hazai játékkaszinóba vagy kártyaterembe korlátozza a belépését 1 év, vagy 3 év, vagy 5 év időtartamra.

2017. január 1-től a szervezők ajánlott felelős játékszervezői minősítést szerezhetnek. A minősítés a játékosok számára azt jelzi, hogy a szervező a felelős játékszervezés elvének megfelelően működik, a szerencsejáték káros hatásai csökkentése iránt elkötelezett, a játékosok részére a kötelező szint mellett további játékosvédelmi eszközöket is biztosít. A minősítés elnyeréséhez a feltételeknek évről-évre meg kell felelni. A minősítést a szervező a honlapján, a játéktérben, reklámjaiban a cégneve és logója mellett fel is tüntetheti. A szervezőnek az adott évben a minimális és kötelező játékosvédelmi szintet szabályosan, jelentős bírságolás nélkül kell teljesítenie. Ezen felül a szervezőnek játékfüggőséggel, problémás játékkal foglalkozó egészségügyi, szociális szolgáltató, civil szervezet tevékenységének támogatására legalább 5 millió forint összegű forrást kell biztosítania vagy saját játékosvédelmi tevékenységébe az addiktológiai, játékosvédelmi, családsegítő szervezeteket közvetlenül be kell vonnia. E szakmai szervezetek közvetlen bevonására többféle módon is sor kerülhet. A szervező addiktológus szakemberek segítségével dolgozhatja ki a saját játékosvédelmi programját, minimum szintet meghaladó játékosvédelmi eszközeit. A szervező heti legalább 5 óra időtartamban biztosíthatja az addiktológiai, játékosvédelmi, családsegítő szervezetek jelenlétét a játékhelyeken információs pulttal, táblával. A nyitvatartási idő legalább 15%-ában személyes, online vagy telefonos formában a kóros játékfüggőség kezelésére, megelőzésére szakképzettséggel rendelkező személy – pszichiáter, pszichológus szakember – közvetlen és ingyenes elérését is biztosíthatja a játékosainak a szervező. A játékkaszinókban, kártyatermekben, lottózókban, online kaszinójáték, távszerencsejáték honlapok útján így a játékosok részére elérhetővé válhat az addiktológus, játékosvédő és családsegítő szakemberek segítsége vagy az általuk kidolgozott, minimumszintet meghaladó játékosvédelmi eszköztár.

Igen. A sorsolásos, fogadási játék szervezője és a nevében eljáró értékesítő (bolti eladó) a szelvény feladása előtt, a kaparós sorsjegy megvásárlásakor bárkitől elkérheti a személyi igazolványát az életkor ellenőrzése céljából. Ha a játékos az igazolvány alapján 18 év alatti, vagy az igazolvány átadását megtagadja, a játékban nem vehet részt, nem jogosult a szelvény feladására, a kaparós sorsjegy megvásárlására.

Igen. A szervező és a nevében eljáró értékesítő jogosult az életkor ellenőrzésére a nyeremény igénybejelentésekor és a nyeremény felvételekor is. A részvételi szabályzat is rögzíti, hogy a szervező a nyeremény kifizetését a 18 év alatti személy részére megtagadja.

Nem. Játékkaszinóban és kártyateremben minden egyes belépéskor kötelezően ellenőrzi a szervező a játékos életkorát. 18 év alatti személy sem önállóan, sem nagykorú kísérővel nem léphet be a játékkaszinóba, kártyaterembe és semmilyen formában nem vehet részt ezeken a játékhelyeken szerencsejátékban.

Nem. A távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervező a játékkaszinó és kártyaterem üzemeltetőkhöz hasonlóan a regisztrációkor minden esetben kötelezően ellenőrzi a játékos életkorát és a 18 év alattiak regisztrációját nem fogadja el. A távszerencsejátéknak minősülő Tippmixpro játékban és egyéb online vagy telefonon is játszható sorsolásos, fogadási játékokban is a valós életkort kell megadni, a szervező a regisztráció során, a játék folyamán és a nyeremény átvételekor kétség esetén és szúrópróbaszerűen is ellenőrizheti a játékos életkorát.

A túlzásba vitt szerencsejáték a 18 év feletti, felnőtt játékosoknak is komoly problémát, szerencsejáték függőséget okozhat. A felnőtt korban kóros játékszenvedéllyel küzdők gyakran arról számolnak be, hogy a szerencsejáték függőség első tünetei, magatartásmintái már kamaszkorukban – az egyébként illegálisan – játszott szerencsejátékok során megjelentek. A 18 év alattiak játéktilalma és az életkor szigorú ellenőrzése nem öncélú korlátozás: azért szükséges, mert a túlzásba vitt szerencsejáték káros hatásai a 18 év alattiaknál közvetlenül és fokozottabban jelentkezhetnek.

Ha a szerencsejáték a fenti tilalmak ellenére 18. életévét be nem töltött személynek problémát okoz, a közvetlen környezet – a család, a barátok és az iskola – segítsége mellett orvosok, pszichológusok, családsegítők és szociális munkások várják a 18 év alattiak és törvényes képviselőik jelentkezését. A felnőttkor előtti segítséget, kezelést nyújtó szervezetek elérhetőségét külön tájékoztató tartalmazza.