Szerencsejáték szervezéséhez a szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélye szükséges. Amennyiben egy internetes honlapon a szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélye nélkül szerveznek szerencsejátékot, a szerencsejáték-felügyeleti hatóság elrendeli az engedély nélküli szerencsejáték szervezéssel érintett honlap ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét (honlap blokkolás). A honlap blokkolás elrendelése 365 napra történik, és ismételten elrendelhető.

Az engedély nélkül online szerencsejátékokban történő részvétel kapcsán esetlegesen elért nyereményhez kapcsolódó követelés érvényesítése kérdésében a szerencsejáték-felügyeleti hatóság nem rendelkezik hatáskörrel. A játékos és a magyar jog szerint illegális szervező között létrejött jogviszonyból származó igények a játékos által elfogadott Felhasználási Feltételek, a konkrét szerződés feltételei, valamint a nemzetközi magánjog szabályai szerint érvényesíthetők.

Ha a követelés érvényesítésére a magyar jogot kell alkalmazni, a hazai bíróságok előtti jogérvényesítés esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:121. §-ának (1) bekezdésének a) pontjának alkalmazása merülhet fel. E rendelkezés alapján magyarországi bírósági eljárásban nem lehet érvényesíteni a szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélyével nem rendelkező szerencsejátékban való részvételből származó igényt.