Igen. A sorsolásos, fogadási játék szervezője és a nevében eljáró értékesítő (bolti eladó) a szelvény feladása előtt, a kaparós sorsjegy megvásárlásakor bárkitől elkérheti a személyi igazolványát az életkor ellenőrzése céljából. Ha a játékos az igazolvány alapján 18 év alatti, vagy az igazolvány átadását megtagadja, a játékban nem vehet részt, nem jogosult a szelvény feladására, a kaparós sorsjegy megvásárlására.

Igen. A szervező és a nevében eljáró értékesítő jogosult az életkor ellenőrzésére a nyereményigény bejelentésekor és a nyeremény felvételekor is. A részvételi szabályzat is rögzíti, hogy a szervező a nyeremény kifizetését a 18 év alatti személy részére megtagadja.

Nem. Játékkaszinóban és kártyateremben minden egyes belépéskor kötelezően ellenőrzi a szervező a játékos életkorát. 18 év alatti személy sem önállóan, sem nagykorú kísérővel nem léphet be a játékkaszinóba, kártyaterembe és semmilyen formában nem vehet részt ezeken a játékhelyeken szerencsejátékban.

Nem. A távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervező a játékkaszinó és kártyaterem üzemeltetőkhöz hasonlóan a regisztrációkor minden esetben kötelezően ellenőrzi a játékos életkorát és a 18 év alattiak regisztrációját nem fogadja el. A jelenleg is működő – távszerencsejátéknak nem minősülő – Tippmixpro játékban és egyéb online vagy telefonon is játszható sorsolásos, fogadási játékokban is a valós életkort kell megadni, a szervező a regisztráció során, a játék folyamán és a nyeremény átvételekor kétség esetén és szúrópróbaszerűen is ellenőrizheti a játékos életkorát.

A túlzásba vitt szerencsejáték a 18 év feletti, felnőtt játékosoknak is komoly problémát, szerencsejáték függőséget okozhat. A felnőtt korban kóros játékszenvedéllyel küzdők gyakran arról számolnak be,

hogy a szerencsejáték függőség első tünetei, magatartásmintái már kamaszkorukban – az egyébként illegálisan – játszott szerencsejátékok során megjelentek. A 18 év alattiak játéktilalma és az életkor szigorú ellenőrzése nem öncélú korlátozás: azért szükséges, mert a túlzásba vitt szerencsejáték káros hatásai a 18 év alattiaknál közvetlenül és fokozottabban jelentkezhetnek.

Ha a szerencsejáték a fenti tilalmak ellenére 18. életévét be nem töltött személynek problémát okoz, a közvetlen környezet – a család, a barátok és az iskola – segítsége mellett orvosok, pszichológusok, családsegítők és szociális munkások várják a 18 év alattiak és törvényes képviselőik jelentkezését. A felnőttkor előtti segítséget, kezelést nyújtó szervezetek elérhetőségét külön tájékoztató tartalmazza.