Nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék (tombola)

1. Mikor minősül egy játék tombolának?

Tombolának az a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék minősül, amelynél a sorsjegyet kizárólag a sorsolás helyszínén jelenlévők között árusítják és a kibocsátott sorsjegyek száma az 5000 darabot, vagy összes értéke az 500 000 forintot nem haladja meg és a nyeremények fogyasztói áron számított összértéke, vagy a kisorsolásra kerülő pénzösszeg a kibocsátott sorsjegyek összes értékének 80%-át meghaladja. A tombola játék engedély nélkül, bejelentési kötelezettség teljesítésével szervezhető játék.

2. Milyen formában kell bejelenteni a tombolát?

A tombola bejelentésére formanyomtatvány nincs rendszeresítve.

3. Kell-e illetéket leróni a bejelentéskor?

Igen, 3000 Ft összértékű illetékbélyeget kell ragasztani a bejelentésre.

4. Kötelező-e közjegyző jelenléte a sorsoláson?

A sorsoláson közjegyző jelenléte kötelező.

5. Mi a nyereményalap?

A kibocsátott sorsjegyek darabszámának és darabonkénti árának a szorzata.

6. Kell-e személyi jövedelemadót fizetnie a szervezőnek a nyeremények után?

Tombola lebonyolítása esetén szja fizetési kötelezettség nem terheli a szervezőt.

7. Milyen fizetési kötelezettségek terhelik a szervezőt?

Az át nem vett nyeremények után játékadót, a felügyeleti ellenőrzésért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetnie a szervezőnek.