Tájékoztató az engedély nélküli online szerencsejátékokban történő részvétel, valamint az engedély nélküli szerencsejáték szervezővel történő együttműködés veszélyeiről

Napjainkban az Interneten több honlap található, melyek magyar játékosok által hozzáférhető módon – akár magyar nyelven is – fogadást, pókert, illetve egyéb szerencsejátékot ajánlanak. Jellemzően ezeket a honlapokat a hatályos magyar jogszabályok értelmében illegálisan működtetik, többségében külföldi székhelyű, gyakran azonosíthatatlan hátterű cégek. Az online szerencsejátékokra vonatkozó reklámok egyaránt nagy számban megtalálhatók a nyomtatott és az elektronikus médiában.

Ezek a cégek a Szerencsejáték Felügyelet engedélyének a hiányában törvénysértő módon végzik a tevékenységüket, tekintettel arra, hogy a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény és a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Szjtv.) értelmében a Magyarországon elérhető szerencsejáték esetén a szerencsejáték szervező tevékenység folytatásához - az e törvényben meghatározott kivétellel – a szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélye szükséges.

Az Szjtv. 2. § (7a) bekezdése értelmében szerencsejátékot népszerűsítő reklám kizárólag a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5. § (1) bekezdésének és 21. §-ának megfelelően tehető közzé Magyarországon. Az e rendelkezések megsértésével közzétett szerencsejáték tárgyú reklám (a továbbiakban: tiltott reklám) esetén a reklámozót, a reklámszolgáltatót, a reklám közzétevője és a reklámban szereplő személy egyetemlegesen a tiltott reklámmal elért vagyoni előny tízszeresének megfelelő, de legalább 10 millió forint összegű bírsággal sújtható.

Az Szjtv. 13/A. §-a alapján pénzforgalmi szolgáltató nem működhet közre az e törvény szerint tiltott szerencsejáték szervezést megvalósító tevékenységhez kapcsolódó tét befizetésének és nyeremény kifizetésének teljesítésében.

Az Szjtv. 13/B. §-a szerint a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a tiltott szerencsejátékot szervező személlyel, szervezettel együttműködő, azonosítható elnevezéssel és székhellyel vagy elektronikus levélcímmel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatót, elektronikus hírközlési szolgáltatót, elektronikus honlap üzemeltetőt, valamint a tiltott szerencsejáték szervezővel egyéb módon nem szervezőként együttműködő személyt, szervezetet írásban felhívja a tiltott szerencsejátékkal összefüggő tevékenységének felhagyására.

Jelenleg Magyarországon kizárólag a Szerencsejáték Zrt. és a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft., valamint az online kaszinójáték tekintetében az LVC Diamond Kft. és a Cívis Grand Casino Kft. rendelkezik engedéllyel arra, hogy egyes játékait online módon szervezze, értékesítse.

Az Interneten elérhető szerencsejátékok túlnyomó többsége a magyar jogszabályok szerint bukmékeri rendszerű fogadásnak vagy online kaszinójátéknak minősül. Bukmékeri rendszerű fogadásról akkor beszélünk, ha a játékos nyereményét a fogadási esemény eltalálása esetén a feltett tét és a nyereményszorzó határozza meg. Bukmékeri rendszerű fogadás szervezésére jelenleg kizárólag a Szerencsejáték Zrt. rendelkezik engedéllyel a www.szerencsejatek.hu honlapon. Online kaszinójáték a kaszinójáték hírközlő eszköz és rendszer útján történő szervezése, amelyre jelenleg az LVC Diamond Játékkaszinó üzemeltető Kft. rendelkezik engedéllyel a vegas.hu honlapon.

A szerencsejátékok engedélyezésére vonatkozó kötelezettséget kimondó előírás legfontosabb szerepe annak a jog eszközével történő biztosítása, hogy szervező tevékenységet megfelelő személyi és gazdasági háttérrel rendelkező cég folytathasson, színvonalas tárgyi eszközökkel, biztonságosan és szakszerűen. Amennyiben egy cég az Interneten, rendszeresen, engedély nélkül szervez a magyar játékosok számára is hozzáférhető módon szerencsejátékot, akkor a hatályos magyar jogszabályok be nem tartásával bűncselekményt követ el.

Fontos megemlíteni továbbá, hogy a nem engedélyezett, külföldi szervező ajánlatának elfogadása kizárólag a játékos saját kockázatára történik. Amennyiben a játékost bármilyen jogsérelem éri (pl. elért nyereményét nem kapja kézhez) a magyar hatóságok nem tudnak fellépni a szervezővel szemben, továbbá az illegális szerencsejátékban való részvétel magyar bíróság útján sem peresíthető, sok esetben pedig már a szervezővel való kapcsolatfelvétel is lehetetlenné válik elérhetőség közzétételének hiányában. Kiemelést érdemel az is, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény csak a legális szerencsejátékokból származó jövedelmet mentesíti, így az engedély nélkül szervezett játékokból megszerzett nyereményt adó terheli.

Az említett kockázatok miatt szükséges, hogy a játékosok fokozott körültekintést tanúsítsanak az online szerencsejátékokban való esetleges részvétel során.

A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a jogkövető magatartás elősegítése, valamint a játékosok és a pénzforgalmi szolgáltatók tájékoztatása érdekében honlapján az ezen alcím szerinti intézkedés végrehajtásának időtartama alatt közzéteszi a jogerős ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel elrendelésével érintett honlap elnevezését, valamint - amennyiben az megállapítható - az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel elrendelésével érintett honlapon tiltott szerencsejáték-szervezést megvalósító szervezet vagy személy elnevezését, és a tiltott szerencsejáték szervezéséhez használt fizetési számla számát.