Ajándéksorsolás

1. Mikor minősül a játék ajándéksorsolásnak?

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében ajándéksorsolás esetén a rendszeresen, saját nevében áruk, szolgáltatások értékesítését végző személy a vásárlással vagy szolgáltatás igénybevételével egybekötve a vásárlónak a - meghatározott értékű, mennyiségű vagy fajtájú áru megvételekor vagy szolgáltatás igénybevételekor - kapott sorsjegy nyilvános kihúzása esetén áru vagy szolgáltatás formájában nyereményt kell adni.

2. Mikor kell bejelenteni az ajándéksorsolást?

Az első meghirdetést megelőzően, 10 nappal korábban.

3. Kisebb értékű nyeremények esetében be kell-e jelenteni az ajándéksorsolást?

Nem a nyeremények értékétől függ egy játék ajándéksorsolásnak való minősülése, ezért kisebb értékű nyeremények kilátásba helyezése esetén is be kell jelenteni az ajándéksorsolást.

4. Kell-e illetéket leróni a bejelentéskor?

Az ajándéksorsolás bejelentésére vonatkozó eljárás illetékköteles, melynek összege 3.000 Ft.

5. Hogyan kell leróni az illetéket?

Személyesen vagy postai úton benyújtott kérelmek esetén a bejelentésre kell ragasztani az illetékbélyeget.
Elektronikus úton továbbított bejelentések esetén a Magyar Államkincstár 10032000-01012107 számú eljárási illetékbevételi számlára kell megfizetni az illetéket.

6. Milyen nyomtatványt kell használni az ajándéksorsolás bejelentése esetén?

Az SZF honlapján közzétett SZF02 sorszámú formanyomtatványt kell használni a bejelentéshez.

7. Milyen módon nyújtható be a bejelentés?

A bejelentést elektronikus úton, vagy a kinyomtatott iratot postai úton, illetve személyesen lehet benyújtani.
Az utóbbi esetekben is a honlapon közzétett számítógépes programmal kell kitölteni és előállítani a nyomtatványt.

8. Mellékelni kell-e a játékszabályzatot a bejelentési nyomtatványhoz?

A játékszabályzat mellékelhető (de csak személyesen az SZF Központi Ügyfélszolgálatán vagy a SZF kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységénél, vagy postai úton küldve), ez azonban nem kötelező.

9. Bejelentéskor mellékelni kell-e a megbízási szerződést?

A megbízási szerződés megküldése nem kötelező, ennek hiányában azonban a bejelentési kötelezettség teljesítőjét tekintjük szervezőnek. A bejelentés elektronikus úton történő továbbítása esetén is csak személyesen a SZF Központi Ügyfélszolgálatán vagy az SZF kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységénél, vagy postai úton küldve mellékelhető a megbízási szerződés.

10. Kötelező-e közjegyző jelenléte a sorsoláson?

Az ajándéksorsoláson közjegyző jelenléte minden esetben kötelező, ez nem függ a kisorsolt nyeremények értékétől.

11. Milyen nyomtatványt kell használni az ajándéksorsolás végelszámolása esetén?

Az SZF honlapján közzétett SZF03 sorszámú formanyomtatványt kell használni a végelszámoláshoz.

12. Milyen módon nyújtható be a végelszámolás?

A végelszámolást (hasonlóan a bejelentéshez) elektronikus úton, vagy a kinyomtatott iratot postai úton küldve, illetve személyesen az SZF Központi Ügyfélszolgálatán vagy az SZF kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységénél, lehet benyújtani. Az utóbbi esetekben is a honlapon közzétett számítógépes porgrammal kell kitölteni és előállítani a nyomtatványt.

13. A végelszámolás elektronikus úton történő továbbítása esetén hogyan nyújtható be a sorsolásról készült közjegyzői jegyzőkönyv?

Postai úton küldve, vagy személyesen az SZF Központi Ügyfélszolgálatán vagy az SZF kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységénél nyújtható be a közjegyzői jegyzőkönyv, legkésőbb a végelszámolás elektronikus előterjesztését követő 15 napon belül.

14. Milyen fizetési kötelezettségek terhelik az ajándéksorsolás szervezőjét?

Az átadott nyeremények után személyi jövedelemadót, az át nem vett nyeremények után játékadót, a felügyeleti ellenőrzésért pedig igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetnie a szervezőnek.

15. Mely bankszámlaszámra kell fizetni a játékadót és a felügyeleti ellenőrzési díjat?

Játékadó: 10032000-01076992
Felügyeleti ellenőrzési díj: 10032000-01076129-00000000

16. Hogyan kerülnek az SZF02-es ajándéksorsolás bejelentési és SZF03-as végelszámolási nyomtatványon feltüntetett adatok (személyi jövedelemadó, valamint játékadó) a szervező folyószámlájára?

Az SZF02-es ajándéksorsolás bejelentési és SZF03-as ajándéksorsolás végelszámolási nyomtatványok nem minősülnek bevallásnak. A két nyomtatványon szereplő adatok a Szerencsejáték Felügyelet nyilvántartásában kerülnek rögzítésre. Az SZF03-as számú nyomtatványban szereplő személyi jövedelemadó, valamint játékadó fizetési kötelezettség csak és kizárólag a szervező által az adózás rendjéről szóló jogszabály alapján benyújtott adóbevallás teljesítésével jelenik meg a folyószámlán a kötelezettség oldalon.