AKADÁLYMENTESÍTÉSI NYILATKOZAT

A Szerencsejáték Felügyelet elkötelezett amellett, hogy folyamatosan biztosítsa honlapjának akadálymentes használatát a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelvbe foglaltak, valamint az adott rendelkezések implementálására szolgáló, a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény (továbbiakban: törvény) rendelkezéseinek megfelelően.

Az Akadálymentesítési Nyilatkozat a Szerencsejáték Felügyelet hivatalos honlapjára (https://szf.gov.hu; továbbiakban: Honlap) vonatkozik.

MEGFELELŐSÉGI STÁTUSZ

A Honlap az alábbiakban felsorolt kivételek mellett megfelel a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek.

NEM AKADÁLYMENTES TARTALOM

Az alábbiakban felsorolt tartalom a következő okok miatt nem akadálymentes:

A 2018. évi LXXV. törvénynek való meg nem felelés

 • A szkennelt PDF állományok nem felolvashatóak
  A jelenlegi gyakorlat szerint a dokumentumok egy részének hitelesítése kézi aláírással történik. Az így keletkező PDF állományok szkennelése során nem minden esetben biztosítható, hogy azokat a képernyő-felolvasó programok értelmezni tudják.
 • Nem megfelelő kontrasztarány az alkalmazott témasablonban
  A képernyő-felolvasó programot használó, illetve hangvezérléssel navigáló felhasználók részére a Honlapon alkalmazott témasablon egyes alkalmazott színeinél előfordulhat alacsonyabb kontrasztarány, amely a teljeskörű akadálymentes használatot korlátozhatja.
 • Beágyazott elemek korlátozott kezelése
  A képernyő-felolvasó programot használó, illetve hangvezérléssel navigáló felhasználók részére a Honlap kezdőoldalán lévő vizuális összképet javító egyes beágyazott elemeknél előfordulhat, hogy az adott elemek tekintetében az akadálymentes használat nehézségekbe ütközik.

Aránytalan teher

A Szerencsejáték Felügyelet rendszeresen és nagy számban állít elő MS Office formátumú dokumentumokat, amelyekből PDF fájlok készülnek és jelennek meg honlapunkon. A jelenleg közzétett dokumentumok egy része nem mutat megfelelést, de ezek a meg nem felelések nem akadályozzák az információk megtekintését.

AZ AKADÁLYMENTESÍTÉSI NYILATKOZAT ELKÉSZÍTÉSE

E nyilatkozat 2021. január 13-án készült, a Szerencsejáték Felügyelet Elnöki Kabinetje által elvégzett önértékelés, valamint a https://www.webaccessibility.com/ oldal ajánlásai és automata riportjai alapján.

VISSZAJELZÉS ÉS ELÉRHETŐSÉGEK

Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a Honlap a lehető legrövidebb időn belül, teljeskörűen akadálymentessé váljon.

Az esetleges megfelelőségi hiányosságokat az címen jelezheti. A visszajelzési mechanizmuson küldött értesítések feldolgozásáért a Szerencsejáték Felügyelet Elnöki Kabinetje felelős. A törvény 4. § (2) bekezdése értelmében a Szerencsejáték Felügyelet a jelzésre 30 napon belül köteles válaszolni.

VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS

Az akadálymentesítési ellenőrzés részletes szabályait a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 162/2019. (VII. 5.) Kormányrendelet tartalmazza.

 • Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
 • Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.
 • Levelezési cím: 1255 Budapest, Pf.: 182
 • Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070
 • E-mail: 

Amennyiben a visszajelzési eljárásban az értesítést vagy kérelmet benyújtó személy a törvény 4. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem, vagy nem kielégítő választ kap a Szerencsejáték Felügyelettől, bejelentése alapján az ellenőrző szervezet akadálymentesítési ellenőrzést végez.

HIVATALOS JÓVÁHAGYÁS

Az akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyom:

Budapest, 2021. január 19.

Dr. Nagy László
elnök