AKADÁLYMENTESÍTÉSI NYILATKOZAT

A Szerencsejáték Felügyelet elkötelezett amellett, hogy folyamatosan biztosítsa honlapjának akadálymentes használatát a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelvbe foglaltak, valamint az adott rendelkezések implementálására szolgáló, a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény (továbbiakban: törvény) rendelkezéseinek megfelelően.

Az Akadálymentesítési Nyilatkozat a Szerencsejáték Felügyelet hivatalos honlapjára (https://szf.gov.hu; továbbiakban: Weboldal) vonatkozik.

MEGFELELŐSÉGI STÁTUSZ

Ez a Weboldal teljes mértékben megfelel a törvény 3. §-ában foglalt rendelkezéseknek.

NEM AKADÁLYMENTES TARTALOM

Az alábbiakban felsorolt tartalom a következő ok(ok) miatt nem akadálymentes:

  1. a) a [nemzeti jogszabály]-nak/-nek való meg nem felelés

[Sorolja fel a honlap(ok)/mobilalkalmazás(ok) meg nem felelését/feleléseit, és/vagy írja le, mely rész(ek)/tartalom/funkció(k) nem megfelelőiek)xi].

  1. b) aránytalan teher

[Azon nem akadálymentes rész(ek)/tartalom/funkció(k) felsorolása, amely(ek) esetében ideiglenesen az (EU) 2016/2102 irányelv 5. cikke szerinti aránytalan teher miatti kivétel van érvényben]

  1. c) a tartalom nem tartozik az alkalmazandó jogszabályok hatálya alá

[Azon nem akadálymentes rész(ek)/tartalom/funkció(k) felsorolása, amely(ek) nem tartozik/tartoznak az alkalmazandó jogszabályok hatálya alá].

[Adott esetben nevezzen meg alternatív akadálymentes megoldásokat].)

AZ AKADÁLYMENTESÍTÉSI NYILATKOZAT ELKÉSZÍTÉSE

E nyilatkozat 2020. június 22-én készült, a Szerencsejáték Felügyelet, Elnöki Kabinet által elvégzett önértékelés alapján.

VISSZAJELZÉS ÉS ELÉRHETŐSÉGEK

Az esetleges megfelelőségi hiányosságokat az  címen jelezheti. A visszajelzési mechanizmuson küldött értesítések feldolgozásáért a Szerencsejáték Felügyelet Elnöki Kabinetje felelős. A törvény 4. § (2) bekezdése értelmében a Felügyelet a jelzésre 30 napon belül köteles válaszolni.

VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS

Az akadálymentesítési ellenőrzés részletes szabályait a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 162/2019. (VII. 5.) Kormányrendelet tartalmazza.

  • Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
  • Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.
  • Levelezési cím: 1255 Budapest, Pf.: 182
  • Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070
  • E-mail: 

Amennyiben a visszajelzési eljárásban az értesítést vagy kérelmet benyújtó személy a törvény 4. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem, vagy nem kielégítő választ kap a Felügyelettől, bejelentése alapján az ellenőrző szervezet akadálymentesítési ellenőrzést végez.

HIVATALOS JÓVÁHAGYÁS

Az akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyom:

Budapest, 2020. 10. xx.

Dr. Nagy László
elnök