Kép

A Szerencsejáték Felügyelet új, fogyasztóvédelmi hatásköre

2020. január 1. napjától a Szerencsejáték Felügyelet szerencsejátékot népszerűsítő, szerencsejátékhoz kapcsolódó reklámok tekintetében fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat lát el.

A Felügyelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok helyett, működésük egyszerűsítése érdekében a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 5. § (1) bekezdésében és 21. §-ában foglalt rendelkezések megsértése esetén járhat el, amelyek az alábbiak:

 1. Szerencsejátékot népszerűsítő gazdasági reklám akkor tehető közzé, ha a reklámozó a reklám megrendelésekor a reklámszolgáltató – ennek hiányában a reklám közzétételének megrendelésekor a reklám közzétevője – részére a cégneve, illetve neve, székhelye, ennek hiányában lakóhelye, továbbá adószáma megadása mellett a Felügyelet által kiadott, szerencsejáték szervezésére jogosító engedélyét is csatolja.
 2. Tilos közzétenni:
  • olyan reklámot, amely az SZF engedélye nélkül szervezett szerencsejátékot népszerűsít;
  • olyan reklámot, amely gyermek-, illetve fiatalkorúak szerencsejátékban való részvételére szólít fel;
  • szerencsejátékhoz kapcsolódó reklámot olyan sajtótermékben, amely alapvetően gyermek-, illetve fiatalkorúakhoz szól.
 3. Tilos szerepelni:
  • olyan reklámban, amely az SZF engedélye nélkül Magyarország területén szervezett szerencsejátékot népszerűsít.

A hatósági eljárásban megállapított jogsértések esetén a Felügyelet a reklámozót, a reklámszolgáltatót, a reklám közzétevőjét és a reklámban szereplő személyt egyetemlegesen, a tiltott reklámmal elért vagyoni előny tízszeresének megfelelő, de legalább 10 millió forint összegű bírsággal sújthatja a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 2. § (7a) bekezdése értelmében, valamint amennyiben nem állapítható meg a reklámozó, a reklámszolgáltató vagy a reklámban szereplő személy, a bírság a reklám közzétevőjével szemben is kiszabható. Továbbá, a jogsértés körülményeit figyelembe véve a Felügyelet a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 47. §-ában foglalt egyéb, vonatkozó szankciókat is alkalmazhatja.

A Felügyelet új hatáskörének értelmezésekor fontos figyelembe venni, hogy a Grtv. tárgyi hatálya a gazdasági reklámokra terjed ki. Utóbbinak az a közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód minősül, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket-, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

image_pdfimage_print