1

Tájékoztató játékkaszinót, valamint kártyatermet üzemeltető ügyfeleink részére

Ezúton értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket arról, hogy 2020. október 9. napján a Magyar Közlöny 222. számában kihirdetésre került az egyes járványügyi intézkedésekről szóló, 453/2020. (X .9.) Korm. rendelet, amely a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendeletet – a továbbiakban: Korm. rendelet – módosította, az alábbiak szerint:

2020. október 10. napjától kezdődően a játékkaszinók és a kártyatermek területén 23.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak, az üzemeltető képviselői, valamint a műszaki feladatokat ellátó személyek kivételével tilos tartózkodni.

A fent ismertetett rendelkezés (csakúgy, mint a Korm. rendelet 9. §-ában meghatározott más rendelkezések) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 239/A. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi intézkedés megszegése szabálysértés alkalmazásában védelmi intézkedésnek minősülnek.

Fenti korlátozó rendelkezés miatt szükséges a részvételi szabályzat nyitva tartásra vonatkozó részének megfelelő módosítása és a Szerencsejáték Felügyelet részére történő megküldése.

Javasoljuk, hogy a https://magyarkozlony.hu/ webhelyet látogassák meg annak érdekében, hogy az említett Korm. rendelet módosításáról szóló jogszabály tartalmát mielőbb, részletesen is megismerhessék és a szükséges intézkedéseket kellő időben megtehessék.

Szíves együttműködésüket köszönjük!